Archive

Rok 2015 – 16

 

ZAHAJOVACÍ RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

SE KONÁ  ve čtvrtek 1. 10. 2015 v 15. 30 ve 2. třídě  ZŠ Janov

Program:

  1. Zhodnocení minulého školního roku
  2. Výroční zpráva
  3. Plán na školní rok 2015 – 16
  4. Školní řád
  5. Dotazníkové šetření
  6. Informace ŠD, ŠJ
  7. Další organizační záležitosti
  8. Diskuse
  9. Individuální pohovory

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW