Archive

Rok 2016 – 17

 VÁNOČNÍ BESÍDKA

Kalendářní rok jsme zakončili vánoční besídkou na Rychtě a vánoční výstavou prací dětí , učitelů i rodičů.

Besídka byla  v duchu písní z pohádek našich prarodičů i současných, recitovalo se a dramatizovalo. Součástí besídky byla prezentace místního kronikáře  k pohádkám, ale i k životu, přírodě a okolí v obci.

 

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 8. 12. od 13.00 – 16.00 hodin

hlavní náplň – informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

MIKLULÁŠ A ČERT

5. 12.  jsme navštívili zámecké sklepení v Litomyšli, kde na nás čekalo peklo  s čerty,  s Luciferovým trůnem a opravdovým hořícím kotlem. Také jsme si prohlédly výstavu vánočních ozdob a výstavu betlémů v kostele na Zámeckém návrší.

VÝSLEDKY PLAVECKÉ SOUTĚŽE MĚST

Ve středu 5. 10. 2016 proběhla v litomyšlském bazénu Plavecká soutěž měst. Velké díky patří vám všem zúčastněným – Litomyšl získala krásné 3. místo v kategorii měst do 20 tis obyvatel.

Naše škola vyslala do soutěže 12 žáků. Těší nás, že jsme přispěli k tak pěknému umístění.

 

 

1. ZAHAJOVACÍ RODIČOVSKÁ SCHŮZKA SE KONÁ  ve čtvrtek 5. 10. 2016 v 15. 30 ve 2. třídě  ZŠ Janov Program:

  1.  Zhodnocení minulého školního roku
  2. Výroční zpráva
  3. Plán na školní rok 2015 – 16
  4. Školní řád
  5. Dotazníkové šetření
  6. Informace ŠD, ŠJ
  7. Další organizační záležitosti
  8. Diskuse
  9. Individuální pohovory
Čti více
Navštivte naše staré WWW