Archive

Ředitelské volno 12.4.2017

Rodičům žáků ZŠ Janov – ředitelské volno

 

V souladu se školským zákonem 561/204 Sb., § 24 ods. 2 může ředitelství Základní školy Janov stanovit ředitelské volno.

Stanovujeme ředitelské volno na středu 12. 4. 2017 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ( tj. nepůjde topení – chladné počasí, omezený provoz ve školní jídelně, přítmý ve třídách – omezená možnost učení). Následující den 13. 4. začínají velikonoční prázdniny.

 

Čti více

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis pro školní rok 2017/2018

Uskuteční se v úterý 25. dubna od 13.00 – 16.00 hodin

Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí.

Děti, které mají z roku 2015 odklad školní docházky na naší škole, budou do naší školy přijaty.

Základním kritériem je dítě s trvalým bydlištěm zákonného zástupce ve spádové oblasti naší školy (viz občanský průkaz) – tj. obec Janov, Mendryka a Gajer.Dítě bez trvalého bydliště zákonného zástupce ve spádové oblasti naší školy nebo v integrované obci nebo s trvalým bydlištěm v obci se základní školou (viz občanský průkaz) – bude přijato do naplnění kapacity školy.

Pokud jste již rozhodnuti, že budete žádat o odklad povinné školní docházky:

–  dostavte se s dítětem nebo bez něj k zápisu

– vyplňte tiskopis žádosti

– doložte svou žádost dvěma doporučeními, a to doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud tyto doklady dosud nemáte k dispozici, je třeba v den zápisu vyplnit ve škole žádost a doklady dodat nejpozději 30. dubna daného kalendářního roku, jinak ředitel školy podle zákona musí žádost zamítnout.

 

Pokud teprve o odkladu uvažujete poraďte se s odborníky, konzultujte své pochyby v mateřské škole, přijďte s dítětem k zápisu, udělejte si více času využijte ho k diskusi s učitelkami, vyplňte tiskopis – žádost o přijetí, či žádost o odklad

Doklady potřebné k zápisu: občanský průkaz, rodný list dítěte

 

Čti více

Plavecký výcvik

 

Plavecký výcvik Litomyšl

uskuteční se ve dnech:    

   Vždy ve středu od 19.3. do 21.6.2017 od 10.00 – 11.35 hod.  

          

Vybavení       plavky, hřeben, mýdlo ,ručník, kapesník(papír. kapesníčky)

svačina+pití ( umělá láhev ), igelitový sáček

Úhrada :  Bude upřesněno dodatečně

Předběžná cena – kurzovné 60 Kč/ 1 lekce pro žáky 1. a 2. ročníku

cestné asi 20 Kč na 1 lekci ( autobus objednán )

žáci 3. a 4. ročníku   platí pouze cestné

 

Zdravotní problémy či úlevy hlaste třídnímu učiteli předem. Osvobození od plaveckého výcviku jen na doporučení lékaře.

 

Čti více

Velikonoční výstava a vernisáž

Dále srdečně zveme všechny rodiče, babičky, dědečky a další občany na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

Kdy: úterý 11. 4. od 7.00 – 17.00 hod. ,( středa 7.00 – 15.30 hod.)

Vernisáž s vystoupením dětí „Příchod jara“ od 14.30.hod

Zajištěno velikonoční občerstvení – školní kuchyně a kroužek vaření

Čti více

Třísní schůzky

Pozvánka na

Třídní schůzky

ve úterý 11. dubna 2017, od 13.00 hod. – 17. hod.

Program: informace o prospěchu, přechod žáků do 5. třídy,

                                             sběr papíru a další

 

 

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW