Archive

Domácí příprava-Velikonoce

Domácí příprava- Velikonoce, 2. ročník

Důležité sdělení: Tento čtvrtek 2.4. odpoledne od 15.-17.h u školy si můžete bezkontaktně vyzvednout další díly pracovních sešitů či učebnic.

Zdravím všechny druháčky – Matyáše, Kubu, Zuzku, Martina, Klárku, Lucku, Adélku.

Doufám, že jste všichni zdraví a v dobré formě. Přeji Vám a Vašim rodičům krásné Velikonoce, plné klidu a jarního sluníčka. A ze všeho nejvíc nám všem samé dobré zprávy o celkové situaci.

Obvykle se v tuto dobu blíží velikonoční prázdniny, budu na to myslet při zadávání práce.

6.4.– 8.4.

Doufám, že už máte nový díl velké Matematiky i nový díl malého procvičovacího sešitu. (byly k vyzvednutí ve čtvrtek 2.4. odpoledne u školy)

Ve velké Matematice si na str. 3,4,5,6 pročtěte zajímavosti o určování času- stačí vždy jen úvodní části stránek. V procvičovacím malém sešitě si na str.1,2,3 hodiny zopakujte- už jsme se to učili i v Prvouce.

V českém jazyce nás čeká úplně nová kapitola: Slovní druhy. Tento týden úplně stačí, když se naučíš podle str.20, 21 v učebnici slovní druhy vyjmenovat- jako básničku, přesně jak jdou za sebou -je jich 10. Můžeš si je pěkně přehledně zapsat pod sebe-jen názvy- třeba na čtvrtku či jiný papír- větším písmem, i barevně. Vznikne ti tak přehledná pracovní karta a později se nám bude hodit.

V Čítance si přečti str.110-112, v nové písance napiš str.1,2.

14.4,-17.4.

V Matematice nás čeká začátek násobení, šetřila jsem tuto kapitolu, až se znovu sejdeme. Musíme to zkusit, alespoň lehce začneme. Příprava na tento početní úkon je v malém procvičovacím sešitě str. 4, /5 úplně vynechejte/, 6, 7.

Pak se dejte do násobků 2- podle velké Matematiky str. 9, zkuste trénovat násobení 2 podle učebnice a pak i zpaměti- učí se to vlatně pamětně jako básnička, drilem.

V pracovním sešitě k Českému jazyku vypracuj str. 28,29. Z učebnice se nauč zpaměti celou definici: Co to jsou podstatná jména- to je první slovní druh, který se budeme učit. Je to v učebnici na str. 21- první fialová krabička.

Písanka str. 3,4. Čítanka str. 113-115.

Ať se Vám vše podaří, kdo to zvládne, může mi za pomoci rodičů poslat zprávičku nebo foto (třeba kartu Slovní druhy).

Zdraví Vás Vaše třídní učitelka Věra Pechancová.

Čti více

Domácí příprava-Velikonoce

Domácí příprava 1. ročník-Velikonoce

Důležité sdělení: Tento čtvrtek 2.4. odpoledne od 15.-17.h u školy si můžete bezkontaktně vyzvednout další díly pracovních sešitů či učebnic.

Zdravím všechny prvňáčky- Josefínku, Matěje, Kubu, Maxíka a Lukáše.

Doufám, že jste všichni zdraví a v dobré formě. Přeji Vám a Vašim rodičům krásné Velikonoce, plné klidu a jarního sluníčka. A ze všeho nejvíc nám všem samé dobré zprávy o celkové situaci.

Obvykle se v tuto dobu blíží velikonoční prázdniny, budu na to myslet při zadávání práce.

6.4 – 8.4.

Ve Slabikáři si přečtěte stranu 104-105, nacvičte si čtení slabik DĚ, TĚ, NĚ.

V pracovní sešitě vás čeká zábavné vybarvování str.20/cvič.4

Ve velké obtahovací písance (tento týden ve čtvrtek odpoledne je k vyzvednutí u školy) obtahujte písmenka, která už umíte- najdeš správné strany?

Úplně nový díl velké Matematiky už asi také máte: str.3/cvič.1,2, str.4 celá.

14.4.-17.4.

Ve Slabikáři si natrénujte další slabiky: BĚ, PĚ, VĚ, MĚ na straně 106-107.

V pracovním sešitě opět pro zpestření vybarvěte 21/2.

Velká Matematika str. 5,6,7.

V nové oranžové malé písance hned na začátku objevíte dvě nová písmenka – velké psací U a P. Nejsou těžká, nacvičte si je ve velké zelené obtahovací písance.

Ať se Vám vše podaří, kdo to zvládne, může mi za pomoci rodičů poslat zprávičku nebo foto (třeba jak se vám povedla písmenka v písance).

Zdraví Vás Vaše třídní učitelka Věra Pechancová.

Čti více

Angličtina 2. ročník do 5. dubna

Dobrý den, zdravím Vás i v tomto týdnu od 30.3 do 5.4.

Měli bychom pokračovat v lekci 11, Ovoce a zelenina. Dodělejte si cvičení na str. 48-49, možná tento týden zvládnete další z nich.

Můžete procvičovat na internetu například zde:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-shop

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/food

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3437

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/fruit-and-vegetables

Přeji Vám a Vašim dětem hezký týden ve zdraví, Růžena Smolenová.

Čti více

Angličtina do 5. dubna

Dobrý den, zdravím Vás rodiče i studenty 5. třídy, začíná nám další týden od 30.3. do 5.4, budeme hlavně opakovat a procvičovat za pomocí lekce 22, která je celá určená k opakování. V učebnici str. 46 a 47 je společenská hra v AJ, pokud bude možné, zahrajte si ji s rodiči či sourozenci, můžete jim otázky i překládat do ČJ. Můžete si ji projít i sami, číst si otázky, tvořit odpovědi celou větou a podle odpovědí se přesouvat na daná pole a projít si tak herní pole.

V pracovním sešitě WB si na str. 46-47 procvičíme názvy povolání, televizních pořadů, řadové číslovky, datumy, ceny, osobní zájmena, budoucí čas a předložky. Když nebudeme něco vědět, vrátíme se k předchozím lekcím, kde jsou slovíčka i gramatické jevy vysvětlené. Cokoliv byste potřebovali vědět, napište.

Do Duolinga se nám všem podařilo přihlásit, v jednom případě nastaly problémy, ale podařilo se nám je rychle vyřešit. Takže pište, pokud budete něco potřebovat.

Můžete si dodělat i svůj projekt na téma Domácí zvířataExotická zvířata či Rozvrh a předměty ve škole a poprosit rodiče, aby vám pomohli s odesláním fotky projektu, či máte-li ho ve wordu, tak s odesláním dokumentu na mou mailovou adresu.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-tell-the-time

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/jobs

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk/1586-4-rocnik?scroll=0

 

Uč se angličtinu s ukázkami z TV seriálů

https://www.youtube.com/watch?v=JQYOo1PEzvE

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezký a zdravý týden, ať se Vám daří a pracujte na úkolech v klidu a pohodě, bez stresu, co nepůjde, společnými silami zvládneme, až se opět setkáme ve škole. Děkuji, že jste se mi již všichni ozvali nazpátek a že jsme ve spojení, Růžena Smolenová.

Čti více

Domácí učení 4. ročník do 5. dubna

Dobrý den, začíná nám další týden od 30.3. do 5.4, budeme hlavně opakovat a procvičovat.

Český jazyk-učebnice str. 22, v PS uděláme stranu 12, v PS Vzory str. 32, po vzoru pán budeme procvičovat vzor muž, ale opakujeme i vzor pán a správná gramatická pravidla v psaní i, í, y, ý. Můžeme opakovat v cvičeních na internetu např:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

https://www.pravopisne.cz/uroven-cviceni/4-trida-zs/

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-4-trida#kc-2

Čtení-doděláme si zápis z knížky přečtené v březnu a vybereme si knihu, kterou budeme číst v dubnu, vyberte si knížku, která se vám líbí, může být různého zaměření, např. i encyklopedie. Zasílám adresu na Databázi knih, kde jsou knihy ke stažení zdarma. Vybírejte z kategorie Děti a mládež např.

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=72

Angličtina-budeme stále opakovat slovíčka s jídlem, ovocem a zeleninou, lekce 22 Revision, v PS str. 46-47, zopakujeme si i číslovky do 100, různá slovesa, tvary, barvy a názvy místností v domě, dodělejte si projekt na volné téma Jídlo, zelenina, ovoce, vaření apod. a můžete mi s pomocí rodičů poslat váš vyfocený projekt. Procvičujte online v Duolingu (už se nám podařilo všem se přihlásit a pracovat v tomto programu, můžete zde procvičovat např. jídlo, slovesa, barvy, a to co souvisí i s naším učivem) a např. zde:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/fruit-and-vegetables

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/food

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

Přírodověda-zůstává nám stále téma Přírodní společenství na jaře a pole, 2. díl – str.16-19, 1. díl – str.35-42. Komu by chyběla učebnice 2. díl, tento týden ve čtvrtek 2.4. bude probíhat předávání pracovních sešitů z matematiky 3. díl ve škole či před školou, od 15 00 do 17.00, cokoliv Vám chybí, můžete si to v tomto čase vyzvednout, vy či děti. Kdo bude mít hotový projekt, může poprosit rodiče a poslat mi jeho fotku či projekt vytvořený např. ve wordu na moji mailovou adresu. Další inspirace:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/zemedelske-plodiny/ucime-se-1.htm

https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci možnost poslouchat hlasy ptáků

https://testi.cz/testy/nezverejnene/prirodoveda-pro-4.-tridu/

Vlastivěda-zopakujeme si, co jsme se již naučili z dějin, do kap. 21, využijeme tyto weby, kde najdete prezentace daných období, testíky, videa z youtube, nespěchejte, budeme mít na opakování ještě další týden.

http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html probráno až po třetí opakování učiva (včetně opakování)

https://www.wildova.cz/vlastiveda/vlastiveda-4/ skončili jsme Přemyslovci

Přeji Vám i Vašim dětem hezký a zdravý týden, ať se Vám daří a pracujte na úkolech v klidu a pohodě, bez stresu, co nepůjde, společnými silami zvládneme, až se opět setkáme ve škole. Děkuji, že jste se mi již všichni ozvali nazpátek a že jsme ve spojení, Růžena Smolenová.

Čti více

Domácí učení 3. ročník do 5.dubna

Dobrý den, začíná nám další týden od 30.3. do 5.4, budeme hlavně opakovat a procvičovat

Český jazyk-vyjmenovaná slova po V z učebnice str. 20-21 si procvičíme v PS str. 23 a to hlavně dvojice slov s rozdílným významem, a tedy i s rozdílným pravopisem i, í x y, ý, do školního či domácího sešitu dle vlastního výběru je možno vypracovat některá cvičení na doplnění a můžete si také napsat společně diktát a oznámkovat si ho.

Stránky k procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

Čtení-úkol ze čtení zůstává stejný, pokračujte ve čtení vhodné knížky dle vlastního výběru a ve škole si o ni popovídáme, k tomu zasílám adresu k volnému stažení knih.

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?dle=&id=1&gid=72

Prvouka-pokračujeme v tématu péče o zdraví a tělo, děti si přečtou texty a doplní cvičení k tématu První pomoc a Každý má právo na bezpečí str.26-29 včetně, co nebudete vědět vynechte, doplníme společně ve škole.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3051

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4427

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3218

Angličtina-budeme pokračovat v lekci 22 – ovoce, PS str. 46-47, doděláme si cvičení, která jsme nestihli, můžete si doma vyrobit ovocný salát dle cvičení 4 na str. 47 a kdo by chtěl, může vytvořit, nakreslit a popsat výrobu tohoto salátu v projektu. Můžete projekt či sami sebe s vyrobeným salátem vyfotit a poprosit rodiče, ať mi fotku pošlou mailem a já si Vaše práce prohlédnu. A kde si můžete procvičit anglická slovíčka?

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-shop

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/food

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week

Přeji Vám i Vašim dětem hezký a zdravý týden, ať se Vám daří a pracujte na úkolech v klidu a pohodě, bez stresu, co nepůjde, společnými silami zvládneme, až se opět setkáme ve škole. Děkuji, že jste se mi již všichni ozvali nazpátek a že jsme ve spojení, Růžena Smolenová.

Čti více

Hezký den,

všechny vás zdravím a vkládám látku pro domácí výuku na tento týden.

Pokud vám ve vypracování některého úkolu nebo procvičování látky brání například omezený přístup k počítači, netrapte se tím a věnujte se jiné činnosti. Kdybyste potřebovali s něčím pomoci, poradit nebo si i jen tak popovídat, můžete se na mě obrátit pomocí emailu, telefonu nebo messengeru. Budu ráda za každou zpětnou vazbu. Ať se vám všem daří!

Marie Víšková

 

Učivo pro týden od 30. 3.

Český jazyk – Věřím, že jste se úspěšně poprali se způsobem oznamovacím a tento týden nás čeká způsob rozkazovací. V učebnici si projděte str. 24 – 25 a zkuste si ústně odpovědět na otázky ve cvičení 3, 4, 6, 7, 8. V pracovním sešitě vypracujte cv. 1, 2, 3 a 4 na str. 10.

Přidávám také krátký souhrn učiva (jedná se o stejný obsah, jen v jiném formátu – pdf. a ppt.)

ČJ-slovesný_způsob

ČJ-slovesný způsob

 

Matematika – V matematice se tento týden budeme věnovat přirozeným číslům. Prozatím sice u sebe nemáte 3. díl učebnice, ale to vůbec nevadí, protože jde o učivo, které už známe. Pro připomenutí přidávám opět krátký souhrn.

V pracovním sešitě vypracujte str. 31 + 32 (cv. 2 dělat nemusíte, ale pokud najdete doma spoluhráče, můžete si hru samozřejmě zahrát)

M-přirozená_čísla

M-přirozená čísla

 

Vlastivěda – Od vlastivědy si dáme tento týden oddech. Někteří z vás se na mě obrátili s tím, že mají učebnice ve škole. Proto jsem učivo, které jste si měli pročíst minulý týden, zpracovala do prezentace…

Vlastivěda_-_ČSR 

Vlastivěda – ČSR

 

Přírodověda – Až se vrátíme do školy, bude nás čekat téma „Vesmír“. Zkuste si zatím vybrat jednu z planet sluneční soustavy a vytvořit o ní projekt. Nechám na vás, zda bude psaný na počítači nebo ručně. Jako zdroje informací můžete použít encyklopedie, pokud takové vlastníte, nebo webové stránky. Níže uvádím některé příklady, ale jistě najdete i další. Hotový projekt mi zájemci mohou zaslat na email. Na tento projekt si ponecháme více času, nemusíte ho stihnout vypracovat tento týden….

http://planety.astro.cz/soustava/1861-planety-slunecni-soustavy

https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/

http://slunecni.soustava.sweb.cz/

 

Čti více

Náměty a tipy na procvičování

Hezký den,

na tomto místě najdete náměty a odkazy pro další procvičování nebo zajímavosti z různých oblastí. Nejedná se tedy o žádné povinné úkoly, ale spíše tipy pro ty, kteří se doma nudí nebo si chtějí opakovat zábavnější formou. Další náměty se budu snažit postupně vkládat…

Přeji vám příjemně strávený čas a můžete mně samozřejmě napsat, když si s něčím nebudete vědět rady, budete chtít něco zkontrolovat nebo se jen podělit o vaše dojmy a zážitky… 🙂

Marie Víšková

 

Český jazyk:

https://www.sciodat.cz/ (přihlašovací údaje byly zaslány na email)

www.umimecesky.cz

https://www.onlinecviceni.cz

https://www.mojecestina.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.pravopisne.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

 

Matematika:

https://www.sciodat.cz/ (přihlašovací údaje byly zaslány na email)

https://www.umimematiku.cz/

https://www.onlinecviceni.cz/

http://matematika.hrou.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.skolasnadhledem.cz/

 

Magické čtverce – znáte z výuky: (řešení mi můžete zaslat ke kontrole)

Rébus: (řešení mi můžete zaslat ke kontrole)

Vlastivěda:

http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-dejepis-5roc.html

– kvízy k procvičení vlastivědného učiva, prezentace

http://historie.lusa.cz/prvni-svetova-valka/

– „internetová učebnice“

https://www.wildova.cz/vlastiveda/vlastiveda-5/

– stránky s různými odkazy na videa a další materiály týkající se vlastivědného učiva

https://www.umimefakta.cz/prehled-temat

– možnost procvičování určitého učiva

https://redmonster.cz/vlastiveda?fbclid=IwAR0pm2V05Yv2g7FfWrJhTeBLTbVCdDvgbwC-c7FSwja9Iv3x76gb_nNrptU

– online kurz, který ale vyžaduje registraci

https://decko.ceskatelevize.cz/dejepic?fbclid=IwAR2li7CtwhALuF0UXownEMyHYB2zeu_XcJxSR60e-gIzQ4rqeTYA42Nm9tk

– zábavný pořad, který asi znáte z TV, je zde k dispozici i kvíz

 

 

Přírodověda a zajímavosti z přírody:

https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM

-Záchranná stanice živočichů Makov – online přenos (znáte ze školy)

https://www.youtube.com/watch?v=FwYhbFuysXU&fbclid=IwAR2bhJQ1K3u6NFBoSsEE9eG4KB4bQLLHXXiCCPBegA72pGpFDP267uef71w

-Čapí hnízdo Žichlínek – online přenos

https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci?fbclid=IwAR3Ncxxb7UrDriyl7a8nIWQmN2j16WCWdrNBbNxfxQ7kYjaSVFRXESBqEy

– Hezky zpracované informace o zvířatech a rostlinách:

http://planety.astro.cz/soustava/1861-planety-slunecni-soustavy

https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/

http://slunecni.soustava.sweb.cz/

-stránky o planetách sluneční soustavy

https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/materialy-ke-stazeni/samoobsluzne-pracovni-listy/?fbclid=IwAR2dfqgH3dhOtuU0Pz7qhaXOnWP1oaPbmam4OocfXKLtNM4IpfgVk7Grtm8

pracovní listy NP Šumava

Čti více
Navštivte naše staré WWW