Archive

Doplňující informace pro rodiče

První školní den proběhne slavnostní zahájení v jednotlivých třídách. Dochází tedy ke změně. Žáci s sebou nic nepotřebují a zdrží se jen chvíli. Další den budou probíhat přípravy na budoucí vyučování.

V tomto školním roce se budeme muset opět vypořádávat s probíhající pandemií covic-19.

Proto musíme přijmout následující opatření:

– Rodiče prosíme, aby nevstupovali do budovy školy.

Výjimku mají rodiče žáků 1. třídy a nově příchozích s rouškou na ústech.

Pokud výjimečně potřebujete ve škole něco vyřídit, žádáme, abyste stejně jako v předchozích případech použili dezinfekci u vchodu do budovy a vstupovali vždy s rouškou.

– Škola bude zvýšeně dbát na dodržování hygienických předpisů (mytí rukou, dezinfekce, větrání,.)

– Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, škola zahajuje svou činnost v plném rozsahu, nejsou žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách, roušky zatím nejsou potřeba , o případných změnách bude rozhodnuto v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy,…), neposílejte ho prosím do školy. U dětí s chronickým  či s alergickým onemocněním (př.rýma, kašel) – je nutné potvrzení od lékaře.

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW