Archive

Návrat do školy

Ilustrativní obrázek aktuality Návrat do školy

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole všech žáků 1. stupně.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vybavte prosím své děti několika kusy roušek a igelitovým sáčkem, kam je budou odkládat.

Rozvrh jednotlivých tříd se nemění. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při prezenčním vzdělávání. Dále nebudou fungovat žádné zájmové kroužky.

Je umožněn provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků.  Což nás donutilo upravit dřívější podmínky. Doba provozní se nemění, ale oddělení bude přeskupeno tak, aby nedocházelo ke sdružování dětí z různých ročníků. Žáci 3. – 5. ročníku bohužel do školní družiny nebudou moci docházet.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Čti více

Prvňáčci a druháčci zpět do lavic

Ilustrativní obrázek aktuality Prvňáčci a druháčci zpět do lavic

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tělesná výchova bude koncipována formou procházek do okolí školy nebo odpočinkovou činností ve třídě.

Je umožněn provoz školní družiny, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávají. Provozní doba družiny bude dle dřívějších zvylkostí.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním místem (okno školní jídelny).

Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

 

Magdalena Lenochová

Čti více
Navštivte naše staré WWW