Archive

Informace k distanční výuce.

Co udělám v online výuce jinak, až se znovu zavřou školy

Vážení rodiče, žáci školy,

 

našim cílem je v této nelehké době zajistit v rámci možností požadované vzdělávání tak, aby bylo alespoň částečně možné navázat na další učivo. Aby současné vzdělávání bylo efektivní a splnilo představu učitelů, žáků i rodičů muselo by být v jiných podmínkách. Vzhledem k tomu, že jsme škola malotřídní, učitelé učí nejenom v ročníku Vašich dětí, ale i v jiných ročnících. Při běžném provozu učitelé vedou současně dvě třídy, což v tuto chvíli nemůžeme realizovat. Vzhledem k nepříznivé situaci a ke snadnějšímu návratů žáků do škol jsme se rozhodli od 15.3. 2021 navýšit počet on-line vyučovacích hodin, dle našich personálních možností.

Vážení rodiče, milí žáci, věřte, že i nám učitelům je tato dlouhá neutěšená situace nepříjemná a že bychom se již brzy chtěli s Vámi žáky opět potkávat v naší škole, ale cesta bohužel nebude snadná. Plně si uvědomujeme obtíže, které Vám mohou nastat při této formě vzdělávání, proto jsme připraveni nabídnout Vám v případě potřeby osobní konzultace ve škole. Tuto možnost nám umožňuje metodický pokyn MŠMT. Pokud zájem projevíte je třeba osobní domluva s vyučujícím. Vše by probíhalo za dodržení požadovaných protiepidemických opatření. Účastni by byli žák – učitel.

Rozvrhy se změnami třídní učitelé zveřejní v prostředí Teams. První a druhý ročník má jiné nastavení vyučovacích hodin, přizpůsobené nižšímu věku žáků.

Na setkání s Vámi v naší škole se těší Vaši učitelé i ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.

Magdalena Lenochová

Čti více
Navštivte naše staré WWW