Archive

Rozhodnutí o přijetí dětí do Základní školy Janov, okres Svitavy

Základní škola Janov, okres Svitavy

Janov 17, 569 55, IČO 75015765

Tel.: 461639205, www.zsjanov-sy.cz, email: skola@skolajanov.cz


 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

od školního roku 2021/2022

Ředitelka školy jejíž činnost vykonává Základní škola Janov, okres Svitavy rozhodla podle

ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu

se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

 

Registrační číslo

žádosti o přijetí

Rozhodnutí

 

2021/1 přijat/a
2021/2 přijat/a
2021/3 přijat/a
2021/4 přijat/a
2021/5 přijat/a
2021/6 přijat/a
2021/7 přijat/a
2021/8 přijat/a
2021/9 přijat/a

 

Ředitelka Základní školy Janov, okres Svitavy v souladu s § 64 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), přerušila správní řízení o přijetí k základnímu  vzdělávání, na základě žádosti zákonných zástupců o odklad, následujícímu uchazeči:

2021/10 Č.j.: 12/2021

Datum vyvěšení: 5. 5. 2021

Datum sejmutí: 20. 5. 2021

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu

Pardubického kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky

základní školy.

Čti více
Navštivte naše staré WWW