Archive

Zahájení školního roku

do-skoly

 

Vážení rodiče a žáci,

 

věříme, že jste si dostatečně užili prázdninový čas, načerpali novou energii do nadcházejícího školního roku.

Ve středu 1. 9. 2021 budova školy bude otevřená pro příchod žáků od 7. 45 hod. Zahájení proběhne od 8.00 hod.  ve třídě, kde se žáci otestují. V 8. 20 hod. se všichni přesuneme do společných prostor školní družiny, kde zahájíme nový školní rok. Předpokládaný konec tohoto dne bude v 9.00 hod.

Žáci všech tříd si vezmou pouze přezuvky, roušku. Školní družina, jídelna bude otevřena od 2. září pro případné zájemce.

2. září čekají všechny žáky třídnické hodiny. Od 3. září se začínáme učit dle připraveného rozvrhu.

Vzhledem k situaci mimořádných opatření budou žáci testování v těchto dnech: 1.9., 6.9., 9.9. K testování žáků používáme antigenní testy Genrui Bio Tech. Žáci se testují sami, v případě potřeby je mu nápomocen učitel. V 1. třídě budou moci být přítomni i zákonní zástupci. Pokud žák není přítomen testování, testuje se po příchodu. Netestují se žáci plně očkovaní a ti, co jsou ve lhůtě po prodělání Covidu.

Žák, který se nenechá testovat může se vyučování zúčastnit pouze za podmínek použití ochranných pomůcek po celou dobu pobytu ve škole i ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 m. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat. V době konzumace potravin a pokrmů, nápojů musí dodržovat rozestup.

Žáci, testovaní nosí roušky pouze ve společných prostorech. Ve třídách je mít nemusí.

Pokud žák odmítne testování a dodržení výše uvedených podmínek, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Čti více
Navštivte naše staré WWW