Archive

Strom roku 2021

Děkujeme všem, kdo podpořili hlasování v celorepublikové soutěži  – Strom roku 2021.

Přes sedm set let stará Zpívající lípa v Telecím na Svitavsku opravdu zvítězila !!!!!

Její přízvisko odkazuje k dobám husitským, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Záznamy z období pronásledování tajných evangelíků vypovídají o tom, že si v dutině lípy bratr Jiroušek opisoval vypůjčený Nový zákon a Knihu žalmů Starého zákona. Podle poznámek na deskách opisu přitom údajně spotřeboval 1204 lojových svíček. V pověsti se dále vypráví o tom, že když opisoval žalmy, zpíval si je, a poněvadž byl hluchý, sám je neslyšel. Zpěv se nesl z dutiny vysoko do koruny a zazníval střídavě ze všech stran. Díky ozvěně ve veliké dutině nabýval zvláštního zabarvení, které působilo o to víc tajemně právě v noci, kdy stařeček knihy opisoval. Odtud pochází název Zpívající lípa. Využijte krásných podzimních dní a vydejte se na výlet k této majestátné lípě.
Magdalena Lenochová

Čti více

Recyklovaná šipkovaná

Recyklovaná šipkovaná čekala na žáky celé školy. Nejprve žáci 4. a 5. ročníku vytvářeli úkoly pro mladší děti. Samotné šipkované jsme pak věnovali celý následující den, protože jsme ji spojili i se zajímavým cílem. Jako první vyrazili ze školy čtvrťáci a páťáci. Křídami značili cestu a schovávali jednotlivé úkoly. Ty byly zaměřené nejen na recyklaci a přírodu, ale také na téma sv. Václava, neboť jsme si právě připomínali jeho svátek. Nechyběly ani úkoly s pohybovými aktivitami. Trasa vedla  kolem mendryckých rybníků, kde se nachází náš krásný památný strom. Děti si tu například vyzkoušely změřit jeho obvod. Posledním úkolem bylo najít schované žáky, ale také sladký poklad a malovaný kamínek pro třídu. Druhá skupina, kterou tvořili prvňáci, druháci a třeťáci, úkoly zdárně vyřešila a u pokladu jsme se nakonec všichni sešli. Tím ale náš program nekončil. Šipky nás zavedly až na zámeček, kde nás přivítaly řádové sestry. Po zahřátí čajem a svačině jsme se přesunuli do kaple, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily. Prohlédli jsme si také krásné vitráže. Poté už byl čas vrátit se zpět do školy. Na zpáteční cestu jsme zvolili jinou trasu a ještě jsme se zastavili při sběru kaštanů.

 

 

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW