Archive

COVID ve školách – kdo o čem rozhoduje?

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální překotné situaci a nejasnostem ohledně karantén, zavírání nebo nezavírání škol v poslední době, připravilo MŠMT ucelené a závazné informace. Chtěla jsem také požádat o zodpovědné rozhodování, zda posílat vaše děti mezi ostatní žáky, pokud jste byli vystaveni přítomnosti s nakaženým.

Čti více

Testování žáků 22. – 29. listopadu 2021

Vážení rodiče,
čeká nás ve škole povinné screeningové testování, které proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. listopadu 2021.
Žáci se budou testovat v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen) neinvazivními antigenními testy ve všech třídách ráno od osmi hodin. 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivní testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Žák, který nebude otestován nebo nesplňuje jednu ze stanovených výjimek, se bude moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek „pro netestované“ nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz některých aktivit atd.). 

 

Čti více

Záložka do knihy spojuje školy

 

Záložka do knihy spojuje školy

V měsíci říjnu jsme se zapojili do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Tento projekt vyhlašuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Cílem je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Jako partnerská škola nám byla vybrána Základní škola Belianka v Ružomberoku. Díky vzájemné komunikaci jsme se dozvěděli, že je to škola typově i počtem žáků velmi podobná té naší. Podívali jsme se také na webové stránky a děti vyhledávaly například i vzdálenost mezi oběma školami. Poté už se všechny ročníky pustily do výroby záložek. Téma pro letošní rok znělo „Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní“. Děti se tedy při výrobě inspirovaly jejich oblíbenou knihou. K záložkám ještě přidaly společný dopis a balíček tak mohl putovat směr Slovensko. Nám pak brzy dorazila zásilka z partnerské školy. Všechny děti tak na oplátku dostaly krásnou záložku a přečetli jsme si i přiložený dopis ve slovenštině, což pro nás bylo také velmi zajímavé.

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW