Archive

Zápis budoucích žáků 1. ročníku

8 kritérií pro výběr základní školy aneb Neboj se ptát - Školní svět

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

blíží se čas, kdy budete vybírat školu, na kterou Váš předškolák od 1. 9. 2023 nastoupí jako žák 1. ročníku. Rádi bychom Vás pozvali k Zápisu na naší školu. Jsme menší škola s rodinnou atmosférou. Snažíme se vytvářet klidné a přátelské prostředí. Rádi podporujeme osobní růst každého našeho žáčka. Spolu poznáváme a bádáme. Žáci mohou trávit čas ve škole od 6. 45 do 16. 10 hodin. Nabízíme odpolední zájmové aktivity z oblasti dramatické, anglického jazyka, výtvarné či sportovní.

Samotný zápis bude probíhat 12. 4. 2023 od 15.00 do 17.00 hodin s osobní účastí dětí. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Všechny potřebné dokumenty /žádost o přijetí, dotazník/ můžete vyplnit až při příchodu do školy. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, budé nutné doložit žádost o odklad školní docházky s potvrzením dětského lékaře a posudkem z pedagogicko psychologické poradny. Níže uvádíme dokumenty potřebné k zápisu.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Dotaznik pro rodiče

Čti více
Navštivte naše staré WWW