4. Ročník

Učivo od 18. 5.

Dobrý den, čeká nás poslední týden domácího vzdělávání od 18.5. do 24.5. V pondělí 25.5. se uvidíme ve škole. Čekají nás změny týkající se hygienických předpisů, časté mytí rukou, desinfekce, roušky, sedět budete každý sám v lavici, svačit budeme za pěkného počasí venku, na oběd se bude chodit po třídách, podrobné informace budou na stránkách školy a ještě Vám je zašlu na mail. Nebojte vše zvládneme. Všechno si zopakujeme, zkontroluji si Vaše úkoly a vysvětlíme si vše potřebné. Rozvrh bude trochu upraven, vše se dozvíte v pondělí. Připravte si Vaše pracovní sešity, projekty a jiné úkoly. Úkoly, které jste dělali jen digitálně a poslali mi je, nemusíte tisknout.

Český jazyk-budeme pokračovat v časování sloves v přítomném čase, učebnice str. 27, cvič. 5 si můžete udělat do školních či domácích sešitů, doplníte slovesa ve správném tvaru, ve cvič. 7 si vyvodíme, že některé přítomné tvary sloves nevyjadřují přítomný, ale budoucí čas, to si procvičíme v PS str. 16, cvič. 1 a 2.

V koncovkách sloves v přítomném čase se píše vždy měkké i, í. To máte shrnuté v tabulce 9 v učebnici, cvič. 10 a 13 v učebnici jsou na doplnění i, í, y, ý, pozor, můžou tam být i vyjmenovaná slova!

V PS str. 16 je na doplnění cvič. 3, zde ještě nezapomeňte podtrhnou modře slovesa v kladném tvaru (např. být, mít, psát…) a zeleně slovesa v záporném tvaru (nebýt, nemít, nepsat…).

Procvičení a ukázky zde:

https://www.youtube.com/watch?v=F8Mipawok1s

https://www.youtube.com/watch?v=fqOadS3Pfw8

Cvičení na určování osoby, čísla a času u sloves:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Procvičovat můžete na www.didakta.cz, pokud jste si ji nainstalovali

 

Čtení-doufám, že jste zvládli naučit se básničku, řekneme si je ve škole, až se za týden sejdeme. Tentokrát si přečteme ukázku od H. Doskočilové z knihy Když velcí byli kluci na str. 101 až 102, knížka vypráví příhody z dětství známých osobností. Tato ukázka je z dětství Charlese Darwina, přírodovědce. Zkuste si odpovědět na otázky za článkem, určitě se k nim vrátíme ve škole. Vzpomínáte, kde jste tuto knihu viděli?

https://www.youtube.com/watch?v=EMlDRD3EKcI

Pro inspiraci O vývoji druhů:

https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg

Angličtina-Lekci 25 jsme probrali celou, tento týden si zopakujte probrané učivo, můžete si projít slovíčka, zda je umíte, zda je máte napsané, cvičení v PS, co jste nevěděli, probereme a vysvětlíme ve škole. Za DÚ vypracujte projekt na téma: Povídej, co rád/ráda děláš v parku, na hřišti. Inspiraci najdete v učebnici v obou článcích, str. 52 článek 1, str.53 článek 5.

Procvičování slovíček:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-park

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/playground

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playing-the-playground

 

Přírodověda-na hádanku č. 2 mi přišly 3 odpovědi (Jenda, Matyáš a Eliška) a na poznávačku č. 2 bylo 5 odpovědí (Filip, Jenda, Matyáš, Vojta a Eliška), v příloze se můžete podívat, jak to dopadlo a sami rozhodnout o vítězi.

Na focení motýlů nebylo tento týden počasí, bylo chladno a šeredně.

Tento týden se konečně dostaneme k živočichům žijících u vody nebo ve vodě. Přírodověda 1. díl, str.52 až 55. Pročtěte si články, prohlédněte obrázky. Hádanka č. 3 se bude také týkat této skupiny živočichů. Viz. příloha.

Matyáš nám poslal projekt o rostlině, která ho zaujala, podívejte se v příloze.

Také herbáře nám přibývají, Matyáš sbíral trávy, Eliška zaslala ukázku.

Další vzdělávací videa:

https://www.youtube.com/watch?v=kMcMXvyfjgc

https://www.youtube.com/watch?v=53Xt6ygHkkI

https://www.youtube.com/watch?v=i8VLugmJZoo

Poznávačka vodních živočichů:

https://www.youtube.com/watch?v=IV5IfsIahPA

 

Vlastivěda-dorazily nám další projekty, Matyáš napsal o Přemyslovcích, Elišku zaujala Svatováclavská koruna, kdo ještě nevypracoval projekt, vezme ho do školy ke kontrole a také vystavení.  Nyní nás čeká poslední kapitola českých dějin v této učebnici, kapitola 26, Marie Terezie a Josef II. Na str. 95 až 97.

Můžete nastudovat i zde, pozor tady je to již učivo 5. ročníku, vyberte si z toho věci, k našemu tématu.

https://www.wildova.cz/vlastiveda/vlastiveda-5/

Všechny Vás moc pozdravuji a těším se na Vás ve škole. Mějte se hezky i tento poslední týden doma a doufám, že se všichni do školy těšíte, Růžena Smolenová.

Čti více

Matematika 4, 11.5. – 15.5.

Vážení rodiče, ahoj děti,

pro tento týden nás čekají nejenom Pankrác, Servác, Bonifác, ale i počítání v pracovním sešitě str. 7,8., kde budete v oblasti násobení a dělení.

Matematické termíny o které se budete opírat:

  • činitel . činitel = součin                25    .      3     =    75
  • dělenec : dělitel = podíl                 42   :     6      =     7

Během příštích dvou dní Vám pošlu termín videokonference, zatím se Vás mnoho neohlásilo.

Mějte se dobře ML

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW