5. Ročník

Učivo od 18.5.

Zdravím všechny děti i rodiče,

v pondělí 25. května konečně zahájíme výuku ve škole. Nebudeme sice ve třídě v kompletní sestavě, ale nic nebrání tomu, abychom pokračovali v dalším učení. Čekají nás u toho speciální organizační opatření, především hygienická, ale věřím, že společně vše zvládneme. Rozvrh budeme mít mírně upraven, každý den budeme mít 4 vyučovací hodiny. První den školy si prosím doneste pracovní sešity, sešity, nakopírované listy atd., ve kterých jste během domácího učení vypracovávali úkoly.

Sledujte „Aktuality“ zde na stránkách, kde již brzy najdete všechny důležité informace k nástupu do školy. Najdete zde také informace k hodnocení ve druhém pololetí.

Děti, které zůstanou doma, budou samozřejmě pokračovat v domácí výuce a budu s nimi již komunikovat individuálně.

Vrátím se ještě krátce k aplikaci Teams, ve které máme založený svůj tým. Někteří se do ní úspěšně přihlásili, od některých mám zprávy o nezdařilém přihlášení. Komu se přihlásit nepodařilo, nezoufejte – zkusíme se snad s aplikací společně seznámit ve škole, protože je možné, že se s ní budete setkávat i v dalším studiu.

Přeji všem klidný týden a těším se Vás!

Marie Víšková

 

A teď už k učivu pro následující týden:

Český jazyk:

I tento týden budeme procvičovat shodu přísudku s podmětem. V učebnici na straně 33 se podívejte na tabulku ve cvičení 6Cvičení 8 ze stejné strany přepište do sešitu domácíhoV pracovním sešitě si látku procvičíme na straně 15, kterou vypracujte celou.

 

Matematika:

Minulý týden jsme se částečně seznámili s desetinnými čísly. Tento týden se naučíme desetinná čísla číst a zapisovat. V učebnici se podíváme na stranu 18, kterou si celou projděte. Přemýšlejte, kde všude se ještě můžeme s desetinnými čísly setkat. V pracovním sešitě na straně 8 vypracujte cvičení 1, 2 a 3.

Přidávám odkaz na videa s vysvětlením učiva:

https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

Na nakopírovaném listu nám zbývá poslední cvičení číslo 22 zaměřené na písemné dělení. Pokud se vám bude do předtištěného prostoru špatně psát, můžete cvičení napsat na papír nebo do sešitu domácího.

Exif_JPEG_420

 

Vlastivěda:

Od kultury teď zamíříme ke kapitole Lidé a Země, kde se zaměříme na globální problémy. V učebnici najdeme téma na stranách 93 – 97, které si pročtěte. Je to sice více stránek, ale věřte, že to pro vás bude spíše opakování informací, o kterých jste už slyšeli. V pracovním sešitě na stranách 61 – 64 najdeme cvičení k procvičení tohoto učiva. Vyberte si z nich podle vašeho zájmu 5 cvičení, která vypracujte. Kdo chce, může je samozřejmě vyplnit všechna.

 

Přírodověda:

Už jsme si řekli, že Měsíc je přirozená družice Země. Tento týden se zaměříme na to, jaké podoby Měsíce můžeme pozorovat. V učebnici se podíváme na strany 18 – 19.

Pro zájemce přidávám ještě odkaz na dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=KGO4xX4ARt4

Čti více

Angličtina od 18. 5.

Dobrý den, čeká nás poslední týden domácího vzdělávání od 18.5. do 24.5. V pondělí 25.5. se uvidíme ve škole. Všechno si zopakujeme, zkontroluji si Vaše úkoly a vysvětlíme si vše potřebné. Rozvrh bude trochu upraven, ale hodiny angličtiny budou probíhat stejně, tedy v pondělí, ve středu a v pátek vždy 2. vyučovací hodinu. Takže se uvidíme již v pondělí. Připravte si Vaše pracovní sešity, projekty a jiné úkoly. Úkoly, které jste dělali jen digitálně a poslali mi je, nemusíte tisknout.

Budeme pokračovat v lekci 25, na str. 53. Cvičení 4 a 7 si poslechneme ve škole z CD. Ve cvič. 5 si můžete procvičit tvoření otázek pomocí DID a tvoření krátkých odpovědí, kladné se tvoří pomocí DID a záporné pomocí DIDN´T. Ve cvič. 6 vidíme, jak z kladné věty vytvořit větu zápornou, zase pomocí DIDN´T. V PS si uděláme cvič.5 -nová slovíčka, cvič. 6-tvoření minulého času pomocí koncovky -ed, pozor na pravopisné změny! Ve cvič. 7 tvoříme otázky pomocí DID, ale pozor na tázací zájmena, liší se, WHERE-KDE, WHEN-KDY, WHAT-CO. Ve cvič. 8 si zopakujeme osobní zájmena a spojujeme věty, (viz. lekce 18, str.39, cvič. 4, tvary osobních zájmen) Krátké vysvětlovací video i s výslovností zde:

https://www.youtube.com/watch?v=vLAhO1aKqgo

Video delší, ale vysvětlující všechny jevy:

https://www.youtube.com/watch?v=iKfG4Gl8osY

https://www.youtube.com/watch?v=SoW1xChl_Nw

Procvičování minulého času:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-questions

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs

https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/simple-past/simple-past

Všechny Vás moc pozdravuji a těším se na Vás ve škole. Mějte se hezky i tento poslední týden doma a doufám, že se všichni do školy těšíte, Růžena Smolenová.

Čti více

Angličtina

Zdravím Vás všechny, čeká nás další týden od 11.5. do 17.5., nástup do školy se nám blíží, za chvíli se uvidíme a vše zopakujeme a doděláme. Děkuji za zasílání úkolů, od některých studentů mi úkoly chybí!

Začneme novou lekci č. 25 str. 52-53, budeme v ní pokračovat v procvičování minulého času, tentokrát už u sloves pravidelných, platí u nich stejná pravidla viz. cvičení 2, kde je přehled k zapamatování. Pravidlo je lehké, minulý čas se tvoří pomocí koncovky-ed, problémy dělá spíše výslovnost. Krátké vysvětlovací video i s výslovností zde:

https://www.youtube.com/watch?v=vLAhO1aKqgo

Vysvětlení výslovnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=GYirCYBrJYk

Video delší, ale vysvětlující všechny jevy:

https://www.youtube.com/watch?v=iKfG4Gl8osY

https://www.youtube.com/watch?v=SoW1xChl_Nw

V PS si udělejte str. 52, cvičení 1, 2, 3 a 4, co nebudete vědět, doplníme ve škole a vysvětlíme. Můžete se mě také ptát na messengeru či mailu.

Procvičování minulého času:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-questions

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs

https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/simple-past/simple-past

Moc Vás všechny pozdravuji, děkuji rodičům za trpělivost a starostlivost, mějte se hezky a dávejte na sebe pozor, ať se všichni sejdeme ve zdraví ve škole 25. května, Růžena Smolenová.

Čti více

Učivo pro týden od 11. 5.

Hezký den,

přidávám učivo pro další květnový týden. Někteří se také již úspěšně přihlásili do Microsoft office 365 a aplikace Teams, kde máme vytvořený svůj tým (5. třída) a místo pro komunikaci a sdílení materiálů. Prosím všechny, kteří se do aplikace přihlásí, aby mi tam pro přehled napsali krátkou zprávu. Pokud má někdo s přihlášením problém, ozvěte se a zkusíme najít řešení. Aplikaci je možné stáhnout i do mobilního telefonu.

Přeji Vám všem krásný týden !

Marie Víšková

 

Učivo od 11.5.:

Český jazyk:

Tento týden se podíváme na opakování shody přísudku s podmětem. V učebnici na straně 32 si zopakujte pravidla shody podmětu s přísudkem a ta si pak procvičte v pracovním sešitě na straně 14.

K tomuto učivu je k dispozici mnoho online cvičení, např. zde:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/1384

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm

 

Matematika:

V matematice se začneme věnovat desetinným zlomkům a desetinným číslům. V učebnici si projděte stranu 16, kde je na obrázcích vše vysvětleno. Přidávám také krátkou prezentaci pro pochopení učiva. Dále si zkuste projít cvičení ze strany 17, kde cvičení 3 a 4 zapište do sešitu domácího. V pracovním sešitě vypracujte stranu 7.

Pro zopakování písemného násobení využijeme nakopírovaný list, kde najdete cvičení 21.

Až se přihlásíte do aplikace Teams, vyzkoušejte si zde kraťoučký kvíz na procvičení zlomků.

Zlomek_-_desetinna_cisla

Exif_JPEG_420

Vlastivěda:

V tomto týdnu budeme pokračovat tématem kultury. Podíváme se na to, co je to umění, kulturní instituce a kulturní památky. V učebnici si pročtěte strany 90 – 92. V pracovním sešitě zkuste vypracovat stranu 60 a na straně 61 cvičení 12 a 13.

 

Přírodověda:

Tématem tohoto týdne bude Slunce a sluneční soustava. Najdeme jej v učebnici na stranách 14 – 17, které si pročtěte a prohlédněte obrázky. Na stránkách školy a v aplikace Teams si také můžete prohlédnout projekty o jednotlivých planetách. Budu ráda, když mi projekt zašlou i další z vás.

Čti více

Angličtina

Posílám májové pozdravy i v tomto týdnu od 4.5 do 10.5. Opět máme kratší týden, takže si doděláme v angličtině lekci 24 na str. 51. Těm, co zaslali úkoly děkuji.

Přehled časování je v tabulce cvičení 5 str. 51. Ve cvičení 6 si procvičíte otázky a odpovědi na ně. Dávejte pozor při výběru odpovědí, zda zvolíte had, were, was či záporný tvar didn´t. Toto cvičení vypracujte písemně třeba do sešitů či na papír a pošlete mi ho na mailovou adresu či messenger. Písničku se naučíme dle videa zde:

https://www.youtube.com/watch?v=EGymN-Lc87M

V PS si udělejte str. 51, cvičení 5, 6 a 7, zde se ptej sourozenců nebo rodičů či kamarádů přes messenger.

Videa k vysvětlení minulého času slovesa to have-mít a zopakování minulého času slovesa to be-být:

https://www.youtube.com/watch?v=AONf1hzAYzU

https://www.youtube.com/watch?v=NrkXTpbQRPE

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4MScADY94

Procvičování na nové stránce, vyzkoušejte:

https://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs.htm

Zajímavá stránka pro zvídavé:

https://www.storyjumper.com/

Moc Vás všechny pozdravuji, mějte se hezky a zdravě, užijte si i druhý májový svátek, Růžena Smolenová.

Čti více

Učivo od 4. 5.

Hezký den,

zdravím Vás v tomto týdnu a přidávám nové domácí učení:

Český jazyk

I tento týden budeme pokračovat v opakování skladby. Budeme se však věnovat nejen základní skladební dvojici, ale i skladebním dvojicím určovacím. V učebnici si najděte stranu 31 a pozorně si projděte tabulky ve cvičení 14 a 15. Učivo si procvičíme v pracovním sešitě na straně 13, kterou vypracujte celou.

Připomínám také, že pokud nemáte dopsané čtenářské deníky, je právě čas se do toho pustit. Měli byste mít zapsané minimálně dvě knihy za toto pololetí.

Matematika

V matematice nás čekají smíšená čísla. V učebnici si otevřeme stranu 14, kde se zaměříme především na vysvětlení ve cvičení 1. Cvičení číslo 3 zapište do sešitu domácího.

Přidávám odkaz na video s vysvětlením učiva:

https://www.youtube.com/watch?v=6KeLYFpOsP0

I nadále můžete procvičovat zlomky pomocí online cvičení, např. na www.didakta.cz je k dispozici velmi jednoduchý výukový program věnovaný přímo zlomkům.

 (uživatelské jméno: crna2079@didakta.cz, Heslo: TQTB)

V pracovním sešitě vypracujte stranu 6, která je věnovaná zajímavým nestandardním úlohám.

Dále budeme také procvičovat učivo, které už dobře známe. Na nakopírovaném listu vypracujte cvičení číslo 4 a 5 a na druhé straně pak cvičení číslo 20.

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Vlastivěda

Ve vlastivědě se začneme věnovat kultuře. Pod tímto slovem si jistě každý z vás dokáže něco představit. V učebnici si projděte strany 88 – 89 a dozvíte se zde, co vše vlastně slovo kultura může znamenat. V pracovním sešitě pokračujte na straně 58 a 59.

 

Přírodověda

V přírodovědě se tento týden ještě podíváme na gravitační sílu, nejprve ve vztahu k umělým družicím Země a poté také v souvislosti s jedinou přirozenou družici – Měsícem. Projděte si text v učebnici na straně 12 – 13.

Přidávám také odkaz na krátké video o umělých družicích:

https://www.youtube.com/watch?v=SNiqNChdu4c

https://www.youtube.com/watch?v=esNuFeu-d6A

 

Na závěr ještě přidávám malé upozornění na dva významné dny v tomto týdnu:

Pátek 8. 5. – státní svátek – „Den vítězství“ – blíže si snad o tomto datu povíme ve vlastivědě, až se sejdeme ve škole.

Neděle 10. 5. – „Den matek“ – nezapomeňte na maminky a potěšte je třeba vyrobeným dárečkem.

 

Přeji Vám všem krásný týden!

Marie Víšková

Čti více

Angličtina

Zdravím Vás opět v tomto dalším týdnu od 27.4 do 3.5. Pomalu se nám to krátí, snad se na konci měsíce již uvidíme společně ve škole.

Stále mi chybí první projekt o zvířatech od jedné žákyně. Z minulého týdne zadaný úkol vypracovaly jen 3 žákyně a 1 žák. Jde o to, aby se Vám úkoly nehromadily, protože tento týden Vás čeká další úkol. Těm co zaslali úkoly děkuji.

V nové 24. lekci str. 50 a 51 budeme pokračovat v minulém čase, tentokrát u slovesa Have-Mít, have se mění na Had ve všech osobách stejný tvar, otázka se tvoří pomocí Did a zápor pomocí Didn´t. Přehled časování je v tabulce cvičení 5 str. 51. V PS si udělejte str. 50, cvičení 1, 2 a 4, cvič. 3 doděláme ve škole podle CD. Za DÚ vypracujte otázky a odpovědi, co jste měli k obědu každý den v tomto týdnu. Např. What did you have for lunch on Monday? I had pasta with cheese. Atd. po celý týden, bude tedy 7 otázek a 7 odpovědí, kdo má zájem, může doplnit obrázkem či fotografií. Klidně mi vyfoťte Vaše jídlo každý den a popište, co jste měli. Posílejte na messenger či mail. Můžeme tak být každý den ve spojení a pochlubit se s tím, co máme k obědu, co jsme si i sami uvařili. Na tomto videu si připomeneme časování slovesa mít v přítomném čase:

https://www.youtube.com/watch?v=zP7OSpsPAQU

https://www.youtube.com/watch?v=ssJI-SO5lXA

Videa k vysvětlení minulého času slovesa to have-mít a zopakování minulého času slovesa to be-být:

https://www.youtube.com/watch?v=AONf1hzAYzU

https://www.youtube.com/watch?v=NrkXTpbQRPE

https://www.youtube.com/watch?v=Nd4MScADY94

Procvičování:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-verb-be

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-questions

https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/simple-past/simple-past

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-to-be-to-have-to-do-1-uroven/1185

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/1726

Mějte se krásně a pohodově i v tomto týdnu, pozdravuji všechny studenty, už se na Vás těšíme, Růžena Smolenová.

Čti více

Učivo od 27. 4.

Krásný dobrý den všem,

přidávám nové učivo pro další týden. Ráda bych také poděkovala všem, kteří mi zasílají vypracované práce, úkoly, fotografie a zapojují se i do dobrovolných aktivit. Například ke Dni Země mi přišlo spoustu nádherných fotografií i projekt k tomuto tématu.  Některé vaše práce jsou ke zhlédnutí na webových stránkách.  S některými dětmi jsme v kontaktu také přes Messenger. Musím pochválit všechny, kteří jsou aktivní i nad rámec svých povinností a třeba mi i ochotně pomáhají zkoušet další možnosti výuky. Mnozí také pilně procvičují v aplikaci ScioDat, kde najdete další zpřístupněné testy. O některých dětech nemám bohužel mnoho zpráv, přesto doufám, že se všem daří skvěle!

Přeji vám hezký týden a mějte se krásně!

Marie Víšková

 

Český jazyk

I tento týden budeme pokračovat v opakování skladby. Budeme se tedy věnovat především podmětu a přísudku. Zaměříme se na rozdíl mezi přísudkem slovesným a jmenným se sponou. Přidávám materiál s vysvětlením. V pracovním sešitě si nalistujte stranu 12, kterou vypracujte celou.

Přísudek slovesný X jmenný se sponou

Toto učivo můžete dále procvičovat online např. zde:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/42

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek4.htm

 

Po dlouhé době se budeme věnovat také slohu. Věřím, že to pro vás bude zábavné a zajímavé. V učebnici na straně 35 nás bude čekat vypravování.  Ve cvičení číslo 1 si projděte, jak by takové vypravování mělo vypadat a pak už se pusťte do cvičení č. 2. Začátek vypravování budeme mít všichni stejný, ale pokračování už je zcela na vás. A já už se moc těším na vaše příběhy. Můžete je napsat na papír, do sešitu domácího, nebo ve Wordu na počítači. Příběhy opět můžete doplnit i vlastními ilustracemi. Hotové slohy (foto nebo dokument) mi prosím zašlete na email nebo messenger.

 

Matematika

V minulém týdnu jsme se začali věnovat zlomkům a tento týden v nich budeme pokračovat. Čeká nás výpočet zlomku z čísla. Jak na to najdeme v učebnici na straně 12 a 13, které si projděte a také v přiloženém materiálu. V pracovním sešitě vypracujte stranu 4 a 5 (na straně 5 ve cvičení číslo 1 přeskočte tabulky určené pro průzkum v naší třídě).

Výpočet zlomku z čísla

Zkusíme si také jedno obtížnější cvičení na nakopírovaném listu, kde se pusťte do cvičení číslo 3.

Exif_JPEG_420

Zlomky můžete procvičovat také online např. zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zlomky/zlomky1.htm

 

Vlastivěda

Ve vlastivědě budeme pokračovat v učivu majetek a vlastnictví, tentokrát se zaměříme na hospodaření s penězi. V učebnici si projděte strany 86 – 87 a v pracovním sešitě pokračujte na straně 56 a 57.

 

Přírodověda

V přírodovědě se tento týden podíváme na gravitační sílu. Projděte si text v učebnici od strany 8 do strany 12 (po nadpis Umělé družice Země). Přidávám také odkaz na prezentaci k učivu:

https://docs.google.com/presentation/d/1OrAvdAcbA2Reiqm2nKy9LjNtM3no8KNfYURQOLphk_c/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

 

 

Čti více

Angličtina

Dobrý den, i v dalším týdnu od 20.4. do 26.4. se budeme v angličtině věnovat minulému času slovesa být.

Dodělejte si cvičení v PS na str. 48-49. Za DÚ vytvořte podobný rozhovor podle učebnice např. cvič. 6 str.49, ale můžete zvolit i jiné téma, třeba podle cvič. 3 na str. 48 o návštěvě kina a filmu, který jste viděli. Můžete mně úkol poslat do skupiny na messengeru či mailem.

Tady připomínám videa na vysvětlování minulého času slovesa být:

https://www.youtube.com/watch?v=81YU6h2yI_Y

https://www.youtube.com/watch?v=LKnhSi-BxK4

https://www.youtube.com/watch?v=TWMYkRShs9g

https://www.youtube.com/watch?v=nehONq92Nrk

Procvičování:

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-past-simple-tense-verb-to-be-1-uroven/1549

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-to-be-to-have-to-do-1-uroven/1185

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/1726

Přeji další bezproblémový týden, pozdravuji všechny žáky a mějte se krásně, Smolenová.

Čti více

Učivo od 20. 4.

Krásný den, milí páťáci,

všechny vás moc zdravím a doufám, že se máte hezky a vše se vám daří!

Dnes přidávám učivo pro týden od 20. – 24. 4.

 

Matematika:

V matematice se tento týden podíváme na zlomky, na které jste se už ve škole těšili. V učebnici si projděte stranu 11 a v pracovním sešitě vypracujte stranu 3. Zkuste si na zlomky vzpomenout během dne – například až budete svačit jablko, koláč nebo dostanete čokoládu. Určitě vás napadnou různé situace, kdy se můžeme se zlomky setkat.

Přidávám také odkaz na video se základním vysvětlením zlomků:

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

a odkaz na procvičování zlomků:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

Dále si ještě procvičíme písemné sčítání, a to ve cvičení číslo 19, které najdete na nakopírovaném listu.

 

Český jazyk:

Tento týden si zopakujeme, jaký může být podmět a přísudek. V učebnici na straně 29 si pročtěte tabulku ve cvičení 7. Cvičení číslo 6 přepište do sešitu domácího a vyznačte základní dvojice ve větách.

V pracovním sešitě zkuste dokončit stranu 11, tedy cvičení 3, 4 a 5.

Abychom nezapomněli ani starší učivo, zkusíme si také připomenout číslovky. Budeme k tomu potřebovat nakopírovaný list se stranou 41.

Exif_JPEG_420

Vlastivěda:

Ve vlastivědě nás čeká téma majetek a vlastnictví. Myslím, že to pro vás nebude nic složitého, protože jde o věci, se kterými se běžně setkáváme. V učebnici si projděte strany 84 – 85 a v pracovním sešitě pokračujte na straně 54 a 55.

 

Přírodověda:

V přírodovědě se tentokrát podíváme na to „jak vypadá Země“. V učebnici (Země ve vesmíru) si pročtěte stranu 7.

Připomeňme si také, že ve středu 22. dubna se slaví Den Země. Nemůžeme sice tento den oslavit aktivitami ve škole, ale můžeme to zkusit alespoň dobrovolným úkolem. Až půjdete do přírody nebo na zahradu, vyfoťte, co vás zde zaujme, nakreslete obrázek nebo udělejte projekt ke Dni Země. Vaše „výtvory“ mi nezapomeňte poslat, buď přes email, nebo messenger.

Pro zájemce přidávám také odkaz na zajímavý dokument o planetě Zemi:

https://www.youtube.com/watch?v=fH6Ym2X1_2Q

Na webových stránkách si také můžete prohlédnout projekty o planetách sluneční soustavy a budu ráda, pokud mi je zašlou i další.

 

Přeji vám krásný, snad slunečný týden!

Marie Víšková

Čti více
Navštivte naše staré WWW