Aktuality

Informace k distanční výuce.

Co udělám v online výuce jinak, až se znovu zavřou školy

Vážení rodiče, žáci školy,

 

našim cílem je v této nelehké době zajistit v rámci možností požadované vzdělávání tak, aby bylo alespoň částečně možné navázat na další učivo. Aby současné vzdělávání bylo efektivní a splnilo představu učitelů, žáků i rodičů muselo by být v jiných podmínkách. Vzhledem k tomu, že jsme škola malotřídní, učitelé učí nejenom v ročníku Vašich dětí, ale i v jiných ročnících. Při běžném provozu učitelé vedou současně dvě třídy, což v tuto chvíli nemůžeme realizovat. Vzhledem k nepříznivé situaci a ke snadnějšímu návratů žáků do škol jsme se rozhodli od 15.3. 2021 navýšit počet on-line vyučovacích hodin, dle našich personálních možností.

Vážení rodiče, milí žáci, věřte, že i nám učitelům je tato dlouhá neutěšená situace nepříjemná a že bychom se již brzy chtěli s Vámi žáky opět potkávat v naší škole, ale cesta bohužel nebude snadná. Plně si uvědomujeme obtíže, které Vám mohou nastat při této formě vzdělávání, proto jsme připraveni nabídnout Vám v případě potřeby osobní konzultace ve škole. Tuto možnost nám umožňuje metodický pokyn MŠMT. Pokud zájem projevíte je třeba osobní domluva s vyučujícím. Vše by probíhalo za dodržení požadovaných protiepidemických opatření. Účastni by byli žák – učitel.

Rozvrhy se změnami třídní učitelé zveřejní v prostředí Teams. První a druhý ročník má jiné nastavení vyučovacích hodin, přizpůsobené nižšímu věku žáků.

Na setkání s Vámi v naší škole se těší Vaši učitelé i ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.

Magdalena Lenochová

Čti více

Informace k provozu školy od 1.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27.ÚNORA 2021 DO 21.BŘEZNA 2021

 

Vláda ČR rozhodla o úplném uzavření mateřských a základních škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

V rámci naší organizace to znamená uzavření i doposud prezenčně fungující 1. a 2. třídy.

Tyto třídy budou tedy postupně přecházet také na distanční výuku. Pro ostatní ročníky, které na distanční výuce již jsou, se prakticky nic nemění.

Do 5. 3. zveřejníme konkrétní informace k průběhu distanční výuky pro nově uzavřené třídy (1. a 2. ročník). Distanční výuka bude probíhat v prostředí Teams. Přístupové údaje  s návodem k přihlášení obdržíte do výše uvedeného data.

Obecně bude i nadále platit:

 • zákaz osobní přítomnost žáků ve škole
 • možnost vyzvedávání materiálů u vstupu školy
 • možnost prezenčních individuálních konzultací (jeden žák, rodič, pedagog)
 • výuka on line hodin dle stanoveného rozvrhu
 • možnost objednání a vyzvedávání dotovaného školního oběda ve školní jídelně nadále pro všechny žáky distanční výuky. Čas odběru u výdejního okýnka Vám bude zaslán na základě Vašeho zájmu o obědy. Pokud nebude dostatek zájemců o školní oběd (minimálně 10 obědu), bude nucena školní jídelna uzavřít svůj provoz. Proto Vás žádám o uvedení Vašeho stanoviska do 28.2. 2021 – 13. hodin prostřednictvím e-mailu  třídní učitelce Vašeho dítěte.
 • možnost zapůjčení počítače – k dispozici je stále několik notebooků
 • podklady pro ošetřovné najdete na stránkách www.cssz.cz (škola nepotvrzuje):

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

Čti více

Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 ve čtvrtek 28.1.

Ilustrativní obrázek aktuality Vysvědčení

Milí žáci, rodiče,
klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude známkami, ve kterých je zohledněna prezenční i distanční výuka (účast i aktivita ve výuce, vypracování zadaných úkolů). Vzhledem k doporučením z MŠMT, jsme se rozhodli, že budeme žáky hodnotit na vysvědčení známkami, které  doplníme  slovním ohodnocením zejména v 1. a 2. ročníku. Ve zbývajících ročnících si učitelé vyčlení ve svých on – line hodinách prostor pro slovní ohodnocení pracovního úsilí žáků během 1. pololetí.
Žáci 1. a 2. ročníku dostanou vysvědčení 4. vyučovací hodinu ve své třídě.
Žáci 3. – 5. ročníku si mohou vysvědčení vyzvednout u vstupu do naší školy, kde zazvoníte a bude Vám vysvědčení předáno.
Vyzvednout  vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 můžete od 12.00 – 14.00h. Pokud někomu tento čas nebude vyhovovat, lze se individuálně domluvit u svých třídních učitelek.
Věříme, že s vysvědčením se budete radostně vracet domů a přejeme příjemné jednodenní pololetní prázdniny.
Magdalena Lenochová

 

Čti více

Výuka žáků od 4. ledna

Od 4. 1. 2021 nastupují na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníku základní školy. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

 • Výuka ve všech ostatních ročnících bude od tohoto data probíhat distanční formou. Rozvrhy pro distanční výuku budou žákům k dispozici v pátek 1.1. 2021 v prostředí Teams.
 • Školní jídelna bude pro žáky 1. a 2. ročníku v běžném provozu při dodržení všech platných hygienických opatření. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním místem do plastových krabiček. Přihlášení na odběr stravy ve školní jídelně je možné do 1.1. 2021 u třídních učitelek.
 • Provozní doba družiny pro děti z prezenční výuky je v časovém režimu bez změny.
 • Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.
 • Činnost zájmových kroužků je zakázána.
 • Zapůjčení počítačů k distanční výuce pro děti je opět možné. Případný zájem uveďte třídním učitelkám Vašeho dítěte.

 

Děkujeme za spolupráci.

Magdalena Lenochová

Čti více

Návrat do školy

Ilustrativní obrázek aktuality Návrat do školy

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole všech žáků 1. stupně.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vybavte prosím své děti několika kusy roušek a igelitovým sáčkem, kam je budou odkládat.

Rozvrh jednotlivých tříd se nemění. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při prezenčním vzdělávání. Dále nebudou fungovat žádné zájmové kroužky.

Je umožněn provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků.  Což nás donutilo upravit dřívější podmínky. Doba provozní se nemění, ale oddělení bude přeskupeno tak, aby nedocházelo ke sdružování dětí z různých ročníků. Žáci 3. – 5. ročníku bohužel do školní družiny nebudou moci docházet.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Čti více

Prvňáčci a druháčci zpět do lavic

Ilustrativní obrázek aktuality Prvňáčci a druháčci zpět do lavic

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tělesná výchova bude koncipována formou procházek do okolí školy nebo odpočinkovou činností ve třídě.

Je umožněn provoz školní družiny, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávají. Provozní doba družiny bude dle dřívějších zvylkostí.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním místem (okno školní jídelny).

Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

 

Magdalena Lenochová

Čti více

Distanční výuka pokračuje

Ilustrativní obrázek aktuality Distanční výuka pokračuje

Vzhledem k tomu, že MZČR rozhodlo, že žáci základních škol se zatím do školních lavic nevrátí, pokračujeme i v příštím týdnu od 2. 11. 2020 v distanční výuce. Připravovaný rozvrh žákům 3. – 5. ročníku Vám bude zaslán začátkem týdne. Budova školy zůstává pro žáky a rodiče stále uzavřena. Objednané obědy si žáci dále vyzvedávají stejným způsobem, pravidla jsou zachována.

Magdalena Lenochová

Čti více

Ilustrativní obrázek aktuality Výdej obědů 19. - 23. října - pozor zpráva aktualizována 15.10.

Vážení rodiče,

pokud budete mít zájem o dotovaný oběd pro Vaše děti – při pokračující distanční výuce od 2.11. 2020 napište na email, či zavolejte do

29. 10. ( do 13.00h.)

jidelna@skolajanov.cz,

tel. 469813010

Děkujeme

Školní jídelna ZŠ Janov

 

 

Čti více

Buďme zodpovědní i během podzimního volna

Vážení rodiče a žáci.

Blíží se pro Vás prodloužený čas podzimních prázdnin. Užívejte si tento čas odpočinkem. Přeji Vám mnoho slunečných dní a nezapomínejte na tato nová doporučení, která dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době. Krásné prázdniny!!!
ML

Čti více
Navštivte naše staré WWW