Základní škola Janov

Aktuality

Sběr papíru

 

Výkup papiera

 

Děkujeme všem přátelům Základní školy Janov, kteří nám dříve pomáhali se sběrem papíru. Věříme, že i v letošním školním roce nám věnujete svoji přízeň. Sběr je možné dovážet do 30. září – každý den do 15 h. Pokud vám tento čas nevyhovuje, lze se osobně domluvit na tel. 605062514. Vše bude uskladněno v zadní části školy. Výtěžek za sběru je pro děti ZŠ Janov.

Čti více

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

ředitelka školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje  na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno pro žáky základní školy Janov.

Čti více

Strom roku 2021 Zpívající lípa

Stromy měly vždy význačné místo v životě lidí. Jsou nejmocnějším symbolem lidstva a některé jeho symbolické významy jsou všeobecně platné. Také bávají předmětem nejrůznějších mýtů, pověstí, které vycházely z náboženského, mytologického a předkřesťanského nazírání na svět.

S jedním takovým velikánem bych Vás ráda touto cestou seznámila a požádala o možnou spoluúčast k podpoře pří hlasování v anketě Strom Roku 2021.

Zpívající lípa je vzdálena od vesnice Janov asi 30 km na úpatí Žďárských vrchů ve vesnici Telecí. Je opředena řadou pověstí a legend. Její stáří je odhadováno na 740 let. Stávala se motivem pro Terezu Novákovou, Aloise Jiráska  a jiné. Přijeďte se podívat na její majestátnost.

 

ZPÍVAJÍCÍ LÍPA – soutěžní číslo 8

Hlasovat v anketě Strom roku, v níž letos o přízeň veřejnosti bojuje dvanáct finalistů z celkem sedmi krajů, lze do 12. září, a to prostřednictvím DMS či online na webu www.stromroku.cz.

Vítěz bude vyhlášen 22. září v Brně a získá arboristické ošetření. A stejně jako předchozí vítězové bude také reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku. Tam loni zabodovala známá vysočinská Chudobínská borovice, rostoucí na břehu Vírské přehrady na Bystřicku.

Můžete si zvolit z výše uvedených možnosti, jak hlasovat.

Buď zasláním DMS  STROM830 na 87777 a  nebo ze svého internetového bankovnictví jakoukoli částkou. Získané pěníze putují na obnovu nominovaných stromů.

Jeden hlas je ohodnocen 30 Kč.  Toto hlasování je ukončeno 12.9. 2021.

Více v níže uvedenem odkazu.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU

https://www.stromroku.cz/finaliste/aktualni/Zpivajici-lipa

Lukasova zpívající lípa Telecí | Lokace | Čarokraj.cz

 

 

 

 

Čti více

Olympijský běh

Ruzní běžci, různá místa, olympijská myšlenka. Ve středu 8.9. jsme na naší škole oslavili radost z pohybu a sport jako takový. Zavzpomínali jsme na letní olympiadu v Tokiu.

Tento den byl vybrán Českým atletickým svazem už potřetí k uskutečnění celorepublikového  běhu, kterého jsme se také zúčastnili.

Fotografie Olympijský běh

Čti více

Zahájení školního roku

do-skoly

 

Vážení rodiče a žáci,

 

věříme, že jste si dostatečně užili prázdninový čas, načerpali novou energii do nadcházejícího školního roku.

Ve středu 1. 9. 2021 budova školy bude otevřená pro příchod žáků od 7. 45 hod. Zahájení proběhne od 8.00 hod.  ve třídě, kde se žáci otestují. V 8. 20 hod. se všichni přesuneme do společných prostor školní družiny, kde zahájíme nový školní rok. Předpokládaný konec tohoto dne bude v 9.00 hod.

Žáci všech tříd si vezmou pouze přezuvky, roušku. Školní družina, jídelna bude otevřena od 2. září pro případné zájemce.

2. září čekají všechny žáky třídnické hodiny. Od 3. září se začínáme učit dle připraveného rozvrhu.

Vzhledem k situaci mimořádných opatření budou žáci testování v těchto dnech: 1.9., 6.9., 9.9. K testování žáků používáme antigenní testy Genrui Bio Tech. Žáci se testují sami, v případě potřeby je mu nápomocen učitel. V 1. třídě budou moci být přítomni i zákonní zástupci. Pokud žák není přítomen testování, testuje se po příchodu. Netestují se žáci plně očkovaní a ti, co jsou ve lhůtě po prodělání Covidu.

Žák, který se nenechá testovat může se vyučování zúčastnit pouze za podmínek použití ochranných pomůcek po celou dobu pobytu ve škole i ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 m. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat. V době konzumace potravin a pokrmů, nápojů musí dodržovat rozestup.

Žáci, testovaní nosí roušky pouze ve společných prostorech. Ve třídách je mít nemusí.

Pokud žák odmítne testování a dodržení výše uvedených podmínek, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Čti více

Rozhodnutí o přijetí dětí do Základní školy Janov, okres Svitavy

Základní škola Janov, okres Svitavy

Janov 17, 569 55, IČO 75015765

Tel.: 461639205, www.zsjanov-sy.cz, email: skola@skolajanov.cz


 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

od školního roku 2021/2022

Ředitelka školy jejíž činnost vykonává Základní škola Janov, okres Svitavy rozhodla podle

ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu

se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

 

Registrační číslo

žádosti o přijetí

Rozhodnutí

 

2021/1 přijat/a
2021/2 přijat/a
2021/3 přijat/a
2021/4 přijat/a
2021/5 přijat/a
2021/6 přijat/a
2021/7 přijat/a
2021/8 přijat/a
2021/9 přijat/a

 

Ředitelka Základní školy Janov, okres Svitavy v souladu s § 64 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), přerušila správní řízení o přijetí k základnímu  vzdělávání, na základě žádosti zákonných zástupců o odklad, následujícímu uchazeči:

2021/10 Č.j.: 12/2021

Datum vyvěšení: 5. 5. 2021

Datum sejmutí: 20. 5. 2021

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu

Pardubického kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky

základní školy.

Čti více

Informace k distanční výuce.

Co udělám v online výuce jinak, až se znovu zavřou školy

Vážení rodiče, žáci školy,

 

našim cílem je v této nelehké době zajistit v rámci možností požadované vzdělávání tak, aby bylo alespoň částečně možné navázat na další učivo. Aby současné vzdělávání bylo efektivní a splnilo představu učitelů, žáků i rodičů muselo by být v jiných podmínkách. Vzhledem k tomu, že jsme škola malotřídní, učitelé učí nejenom v ročníku Vašich dětí, ale i v jiných ročnících. Při běžném provozu učitelé vedou současně dvě třídy, což v tuto chvíli nemůžeme realizovat. Vzhledem k nepříznivé situaci a ke snadnějšímu návratů žáků do škol jsme se rozhodli od 15.3. 2021 navýšit počet on-line vyučovacích hodin, dle našich personálních možností.

Vážení rodiče, milí žáci, věřte, že i nám učitelům je tato dlouhá neutěšená situace nepříjemná a že bychom se již brzy chtěli s Vámi žáky opět potkávat v naší škole, ale cesta bohužel nebude snadná. Plně si uvědomujeme obtíže, které Vám mohou nastat při této formě vzdělávání, proto jsme připraveni nabídnout Vám v případě potřeby osobní konzultace ve škole. Tuto možnost nám umožňuje metodický pokyn MŠMT. Pokud zájem projevíte je třeba osobní domluva s vyučujícím. Vše by probíhalo za dodržení požadovaných protiepidemických opatření. Účastni by byli žák – učitel.

Rozvrhy se změnami třídní učitelé zveřejní v prostředí Teams. První a druhý ročník má jiné nastavení vyučovacích hodin, přizpůsobené nižšímu věku žáků.

Na setkání s Vámi v naší škole se těší Vaši učitelé i ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.

Magdalena Lenochová

Čti více

Informace k provozu školy od 1.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27.ÚNORA 2021 DO 21.BŘEZNA 2021

 

Vláda ČR rozhodla o úplném uzavření mateřských a základních škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

V rámci naší organizace to znamená uzavření i doposud prezenčně fungující 1. a 2. třídy.

Tyto třídy budou tedy postupně přecházet také na distanční výuku. Pro ostatní ročníky, které na distanční výuce již jsou, se prakticky nic nemění.

Do 5. 3. zveřejníme konkrétní informace k průběhu distanční výuky pro nově uzavřené třídy (1. a 2. ročník). Distanční výuka bude probíhat v prostředí Teams. Přístupové údaje  s návodem k přihlášení obdržíte do výše uvedeného data.

Obecně bude i nadále platit:

  • zákaz osobní přítomnost žáků ve škole
  • možnost vyzvedávání materiálů u vstupu školy
  • možnost prezenčních individuálních konzultací (jeden žák, rodič, pedagog)
  • výuka on line hodin dle stanoveného rozvrhu
  • možnost objednání a vyzvedávání dotovaného školního oběda ve školní jídelně nadále pro všechny žáky distanční výuky. Čas odběru u výdejního okýnka Vám bude zaslán na základě Vašeho zájmu o obědy. Pokud nebude dostatek zájemců o školní oběd (minimálně 10 obědu), bude nucena školní jídelna uzavřít svůj provoz. Proto Vás žádám o uvedení Vašeho stanoviska do 28.2. 2021 – 13. hodin prostřednictvím e-mailu  třídní učitelce Vašeho dítěte.
  • možnost zapůjčení počítače – k dispozici je stále několik notebooků
  • podklady pro ošetřovné najdete na stránkách www.cssz.cz (škola nepotvrzuje):

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW