Aktuality

Doplňující informace pro rodiče

První školní den proběhne slavnostní zahájení v jednotlivých třídách. Dochází tedy ke změně. Žáci s sebou nic nepotřebují a zdrží se jen chvíli. Další den budou probíhat přípravy na budoucí vyučování.

V tomto školním roce se budeme muset opět vypořádávat s probíhající pandemií covic-19.

Proto musíme přijmout následující opatření:

– Rodiče prosíme, aby nevstupovali do budovy školy.

Výjimku mají rodiče žáků 1. třídy a nově příchozích s rouškou na ústech.

Pokud výjimečně potřebujete ve škole něco vyřídit, žádáme, abyste stejně jako v předchozích případech použili dezinfekci u vchodu do budovy a vstupovali vždy s rouškou.

– Škola bude zvýšeně dbát na dodržování hygienických předpisů (mytí rukou, dezinfekce, větrání,.)

– Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, škola zahajuje svou činnost v plném rozsahu, nejsou žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách, roušky zatím nejsou potřeba , o případných změnách bude rozhodnuto v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy,…), neposílejte ho prosím do školy. U dětí s chronickým  či s alergickým onemocněním (př.rýma, kašel) – je nutné potvrzení od lékaře.

 

Čti více

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Dobrý den Vážení rodiče,

blíží se nástup budoucích prvňáčku do naší školy. Během předchozího školního roku jsme všichni procházeli obdobím s řadou omezení. Naše osobní setkání tímto byla ovlivněna a neuskutečnila se v plné míře. Touto cestou bych Vám podala stručné informace k prvnímu dni Vašich dětí. Vše doplňuji v příloze  o seznam věcí, které budete  muset zajistit pro Vašeho prvňáčka.

 

Pro tento školní rok bude první třída (12 dětí) spojená s druhou třídou (5 dětí). Celkový počet dětí je tedy 17.  Několik hodin v týdnu bude výuka obohacena o školní asistentku, která bude pomáhat třídní učitelce Mgr. Věře Pechancové k lepšímu dosahování individuálního přístupu k dětem.

 

Zahájení proběhne 1.9. od 8. hodin v prostorách školní družiny. Děti tento den přicházejí bez aktovek a pomůcek. Po zahájení se první ročník přesune do své budoucí třídy, kde Vám třídní učitelka předá doplňující informace k výuce,  provozu školy, jídelny a družiny.

Pro přicházející prvňáčky máme řadu výtvarných pomůcek zajištěn v dárkovém balíčku, který obdrží první den.

Následující den 2. 9. děti nastoupí s aktovkou, penálem, kufříkem, přezuvkami, ručníkem, hrníčkem a úborem na TV.

Zbývající potřeby ze seznamu je možné dokoupit později.

 

Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme Vám hezký zbytek léta.

 

Kolektiv učitelů Zš Janov

Pomůcky do 1. třídy

Čti více

Vracení polatků za školní družinu

Vážení rodiče,

škola vám bude vracet poměrnou část poplatků školní družiny za období mimořádného uzavření škol.

Bližší informace Vám zašle na Váš email  Bc. Michaela Tomášková, vychovatelka školní družiny.

Magdalena Lenochová

 

 

Čti více

Aktuality k možnému nástupu dětí do škol od 25.5- 2020

Vážení rodiče,

zdravím Vás z prázdné školy. Blíží se termín, 25.5. 2020, kdy má začít nepovinná vzdělávací aktivita v našich školách. Pro stanovení všech opatření bude nejprve nutné zjistit Váš zájem o vzdělávací aktivity. Rádi bychom vytvořili podmínky, které jsou stanoveny MŠMT. Konkrétní informace jaké podmínky to jsou uvádím níže v příloze.

Naše škola má nižší kapacitu dětí, což nám v tuto chvíli usnadní organizační řešení výuky. Budeme dohlížet, aby nedocházelo ke vzájemnému potkávání mezi ročníky.Také bude nutný harmonogram při stravování. Otázky roušek pro pohyb po budově, vyzvedávání dětí, příchody dětí, konkrétněji popíšeme až po zjištění počtu zájemců  o vzdělávání, kteří doloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Celá organizace se bude opírat o prohlášení ochrany zdraví.

Budu moc ráda a velmi mne ulehčíte organizaci, když mi zašlete dotazník uvedený níže do 8.5. 2020.

Po vyhodnocení Vašeho zájmu Vás budeme podobnou formou informovat o jednotlivých organizačních opatřeních.

Procházíme obdobím intenzivnějšího pobývání dětí s rodiči, mnohdy i s prarodiči, které je velmi přínosné. Vím, že mnohdy i náročné.

Přeji Vám pevné zdraví a klidnou mysl.

S pozdravem

Magdalena Lenochová

 

Zde jsou k nastudování dokumenty MŠMT.

Ochrana_zdravi_zs

Příloha_čestné_prohlášení

Toto prohlášení bude nutné odevzdat při příchodu Vašich dětí 25.5. 2020.

Dotazník pro rodiče

Prosím o zaslání na zs.janov@zsjanov-sy.cz

 

 

Čti více

Zapůjčení výpočetní techniky

Vážení rodiče,

ráda bych touto cestou nabídla informaci, která by mohla někomu z Vás pomoci.

Nacházíme se v době, kdy jsme více než dříve nuceni používat výpočetní techniku. Nemají všichni stejné podmínky. Proto bych Vás chtěla informovat o společnosti Mironet, která nabízí půjčení výpočetní techniky za měsíční poplatek nebo zdarma.

Podrobnosti najdete na stránkách této společnosti.

https://www.mironet.cz/info/o-nas/podporujeme/mironet-zajisti-1000-pocitacu-rodinam-s-detmi-v-nouzi+kc202/

Budu ráda, pokud tato informace někomu pomůže. Přeji Vám všem pěkné Velikonoce. ML                                             

Čti více
Navštivte naše staré WWW