Aktuality

Informace k provozu školy od 1.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27.ÚNORA 2021 DO 21.BŘEZNA 2021

 

Vláda ČR rozhodla o úplném uzavření mateřských a základních škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

V rámci naší organizace to znamená uzavření i doposud prezenčně fungující 1. a 2. třídy.

Tyto třídy budou tedy postupně přecházet také na distanční výuku. Pro ostatní ročníky, které na distanční výuce již jsou, se prakticky nic nemění.

Do 5. 3. zveřejníme konkrétní informace k průběhu distanční výuky pro nově uzavřené třídy (1. a 2. ročník). Distanční výuka bude probíhat v prostředí Teams. Přístupové údaje  s návodem k přihlášení obdržíte do výše uvedeného data.

Obecně bude i nadále platit:

 • zákaz osobní přítomnost žáků ve škole
 • možnost vyzvedávání materiálů u vstupu školy
 • možnost prezenčních individuálních konzultací (jeden žák, rodič, pedagog)
 • výuka on line hodin dle stanoveného rozvrhu
 • možnost objednání a vyzvedávání dotovaného školního oběda ve školní jídelně nadále pro všechny žáky distanční výuky. Čas odběru u výdejního okýnka Vám bude zaslán na základě Vašeho zájmu o obědy. Pokud nebude dostatek zájemců o školní oběd (minimálně 10 obědu), bude nucena školní jídelna uzavřít svůj provoz. Proto Vás žádám o uvedení Vašeho stanoviska do 28.2. 2021 – 13. hodin prostřednictvím e-mailu  třídní učitelce Vašeho dítěte.
 • možnost zapůjčení počítače – k dispozici je stále několik notebooků
 • podklady pro ošetřovné najdete na stránkách www.cssz.cz (škola nepotvrzuje):

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

Čti více

Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 ve čtvrtek 28.1.

Ilustrativní obrázek aktuality Vysvědčení

Milí žáci, rodiče,
klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude známkami, ve kterých je zohledněna prezenční i distanční výuka (účast i aktivita ve výuce, vypracování zadaných úkolů). Vzhledem k doporučením z MŠMT, jsme se rozhodli, že budeme žáky hodnotit na vysvědčení známkami, které  doplníme  slovním ohodnocením zejména v 1. a 2. ročníku. Ve zbývajících ročnících si učitelé vyčlení ve svých on – line hodinách prostor pro slovní ohodnocení pracovního úsilí žáků během 1. pololetí.
Žáci 1. a 2. ročníku dostanou vysvědčení 4. vyučovací hodinu ve své třídě.
Žáci 3. – 5. ročníku si mohou vysvědčení vyzvednout u vstupu do naší školy, kde zazvoníte a bude Vám vysvědčení předáno.
Vyzvednout  vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 můžete od 12.00 – 14.00h. Pokud někomu tento čas nebude vyhovovat, lze se individuálně domluvit u svých třídních učitelek.
Věříme, že s vysvědčením se budete radostně vracet domů a přejeme příjemné jednodenní pololetní prázdniny.
Magdalena Lenochová

 

Čti více

Výuka žáků od 4. ledna

Od 4. 1. 2021 nastupují na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníku základní školy. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

 • Výuka ve všech ostatních ročnících bude od tohoto data probíhat distanční formou. Rozvrhy pro distanční výuku budou žákům k dispozici v pátek 1.1. 2021 v prostředí Teams.
 • Školní jídelna bude pro žáky 1. a 2. ročníku v běžném provozu při dodržení všech platných hygienických opatření. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním místem do plastových krabiček. Přihlášení na odběr stravy ve školní jídelně je možné do 1.1. 2021 u třídních učitelek.
 • Provozní doba družiny pro děti z prezenční výuky je v časovém režimu bez změny.
 • Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.
 • Činnost zájmových kroužků je zakázána.
 • Zapůjčení počítačů k distanční výuce pro děti je opět možné. Případný zájem uveďte třídním učitelkám Vašeho dítěte.

 

Děkujeme za spolupráci.

Magdalena Lenochová

Čti více

Návrat do školy

Ilustrativní obrázek aktuality Návrat do školy

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole všech žáků 1. stupně.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vybavte prosím své děti několika kusy roušek a igelitovým sáčkem, kam je budou odkládat.

Rozvrh jednotlivých tříd se nemění. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při prezenčním vzdělávání. Dále nebudou fungovat žádné zájmové kroužky.

Je umožněn provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků.  Což nás donutilo upravit dřívější podmínky. Doba provozní se nemění, ale oddělení bude přeskupeno tak, aby nedocházelo ke sdružování dětí z různých ročníků. Žáci 3. – 5. ročníku bohužel do školní družiny nebudou moci docházet.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Čti více

Prvňáčci a druháčci zpět do lavic

Ilustrativní obrázek aktuality Prvňáčci a druháčci zpět do lavic

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tělesná výchova bude koncipována formou procházek do okolí školy nebo odpočinkovou činností ve třídě.

Je umožněn provoz školní družiny, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávají. Provozní doba družiny bude dle dřívějších zvylkostí.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním místem (okno školní jídelny).

Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

 

Magdalena Lenochová

Čti více

Distanční výuka pokračuje

Ilustrativní obrázek aktuality Distanční výuka pokračuje

Vzhledem k tomu, že MZČR rozhodlo, že žáci základních škol se zatím do školních lavic nevrátí, pokračujeme i v příštím týdnu od 2. 11. 2020 v distanční výuce. Připravovaný rozvrh žákům 3. – 5. ročníku Vám bude zaslán začátkem týdne. Budova školy zůstává pro žáky a rodiče stále uzavřena. Objednané obědy si žáci dále vyzvedávají stejným způsobem, pravidla jsou zachována.

Magdalena Lenochová

Čti více

Ilustrativní obrázek aktuality Výdej obědů 19. - 23. října - pozor zpráva aktualizována 15.10.

Vážení rodiče,

pokud budete mít zájem o dotovaný oběd pro Vaše děti – při pokračující distanční výuce od 2.11. 2020 napište na email, či zavolejte do

29. 10. ( do 13.00h.)

jidelna@skolajanov.cz,

tel. 469813010

Děkujeme

Školní jídelna ZŠ Janov

 

 

Čti více

Buďme zodpovědní i během podzimního volna

Vážení rodiče a žáci.

Blíží se pro Vás prodloužený čas podzimních prázdnin. Užívejte si tento čas odpočinkem. Přeji Vám mnoho slunečných dní a nezapomínejte na tato nová doporučení, která dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době. Krásné prázdniny!!!
ML

Čti více

Ošetřovné na podzim 2020

 Ilustrativní obrázek aktuality Ošetřovné

Vážení rodiče,

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

 • dítě mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den ošetřování (péče), tedy i za víkendy, státní svátky apod.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Čti více

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Vážení rodiče,

opakovaně vkládám tento dodatek, aby nedošlo k jeho přehlédnutí.

 

Základní škola Janov, okres Svitavy

DODATEK    ŠKOLNÍHO  ŘÁDU č. 1

DISTANČNÍ VÝUKA

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24.8.2020 s platností od 1.10.2020 dle § 184a se zavádí:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně, či telefonicky třídnímu učiteli. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do žákovské knížky.

 

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky 

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků!

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet ze:

– znalosti konkrétních žáků

– při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit zodpovědným)

– u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení. Při vypracování se hodnotí: užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění, správnost – práce s chybou = hodnotíme za správnou část ne za špatnou,

případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat

– přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout

 

Pravidla pro distanční vzdělávání jsou ve vnitřní dokumentaci školy. S pravidly jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci.

 

S platností od 1. 10. 2020

 

Mgr. Bc. Magdalena Lenochová

Ředitelka školy

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW