Aktuality

Zápis do 1. ročníku

 Zápis dětí do prvního ročníku na naší škole proběhne ve středu 11. 4. 2018 od 13 – 16 hod.


Stručné informace k zápisům do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2018/2019

Na školní rok 2018/2019 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky v roce 2017.

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

  • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu,

  • předložit rodný list dítěte

  • Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy rozhoduje na základě doporučujících posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Při podání žádosti o odložení začátku povinné školní docházky dítěte o jeden rok (odklad) je třeba:


  • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu,

  • předložit rodný list dítěte,

  • doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum),

  • v případě, že žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve ředitel školy k odstranění nedostatků, příp. k doplnění žádosti, v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá zákonným zástupcům informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Čti více

Plavecký výcvik

Příští týden tj. 22. 2. se plavecký výcvik neuskuteční.

Plavecký bazén bude obsazen, bude zde probíhat výuka SPGŠ.

Rozvrh hodin bude platit v původním znění.

Děkujeme za pochopení

Čti více

Focení dětí

21.2. od 8 hodin proběhne v naší škole focení dětí.

Cena portrétu 200,-Kč, cena celé postavy 200,- Kč, série fotografií postavy i portrétu 300,-Kč.

Při fotografování dvou a více dětí společně cena + 40,- Kč.

Více informací ve škole.

Čti více

Lyže Peklák

Dobrý den,

omlouváme se, vzhledem k počasí bohužel není možné vleky a lyžařskou školičku 29.1. a 30.1.2018 ještě spustit.Je to letos pech!Děkujeme za pochopení!

Info pro rodiče na www.peklák.cz na hlavní stránce!

Přeji krásné dny! S pozdravem Vávrová Kateřina Lyžařská škola Peklák Česká Třebová lyzarskaskola@peklak.cz skolapeklak@seznam.cz Telefon: 734862484

Čti více

Lyžování na Pekláku 22. a 23. 1. 2017 nebude

Dobrý den,

Moc nás to mrzí, ale začátkem příštího týdne 22.1 a 23.1.2018 se ještě nebude na Pekláku lyžovat.

Děláme opravdu vše pro to, aby jsme areál spustili, ale letošní zima nám opravdu nepřeje a mrazů

je málo nebo jsou hodně malé, abychom sjezdovky rychle vysněžili v dostatečné vrstvě.

Ozvu se určitě příští týden, moc rádi se s vámi uvidíme!

Děkujeme za pochopení!

Info pro rodiče na www.peklák.cz na hlavní stránce!

Přeji krásné dny! S pozdravem Vávrová Kateřina

 

Čti více

Život exotického ptactva

19. 1. 2018 k nám zavítá skupina zabývající se chovem exotického ptactva a sov, která bude besedovat s dětmi o jejich chovu a životu ve volné přírodě i v zajetí.

Pro podrobnější informace zadejte: www.kralovstvisov.eu

Vybíráme 40,-Kč

Čti více

Informace školy leden 2018

Přejeme všem v novém roce hodně zdraví, štěstí  a spokojenosti.

Výtěžek ze školní besídky byl po odečtení nákladů 4 930.- Kč, z toho bylo zasláno Dobrému anděli 1000.- Kč. (bude nám zaslán certifikát o příspěvku). Zbylá částka bude dána na akce školy – tj. vstupné divadlo či kino nebo uhrazena část dopravy na exkurzi či výlet – budeme vás informovat.

Bylo vytvořeno DVD- video z besídky. Kdo bude mít zájem sdělte přes děti.


2018

Od ledna by měly probíhat dle programu dva kurzy – plavecký a lyžařský viz předchozí zprávy.

V lednu končí 1. pololetí školního roku. Vysvědčení bude předáno 31. 1. a pololetní prázdniny budou v pátek 2.2. Třídní schůzky se neuskuteční. Budou probíhat pouze individuální pohovory na pozvání třídních učitelů.

Jarní prázdniny máme letos mezi posledními v republice a to 12. – 18. 3. 2017

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční až v dubnu jako v loňském roce.

Kolem školy je třeba stále dodržovat bezpečnost z důvodu stavby nové tělocvičny, která by měly být dána do provozu v novém školním roce 2018 – 19.

Uvnitř školy dojde k rekonstrukci stávající tělocvičny na třídu pro 5. ročník, který by měl být otevřen též od 1. září školního roku 2018 – 19.

O jednotlivých akcích školy budete průběžně informováni.

Čti více

Lyžařský kurz Peklák informace

 

Předáváme informace z Lyžařské školy na Pekláku v České Třebové.

Až se bude kurz konat, včas Vám oznámíme. Odjezd vždy v pondělí v 12.15 a příjezd cca 15.45 – 16.00 hod.

—————————————————————————————————————————-

Dobrý den,

ani ve druhém lednovém týdnu 8.-12.1.2018 se bohužel nebude na Pekláku lyžovat.Klimatické podmínky nás vypekli a za 3 dny jen mírných mrazů před Vánoci jsme nestihli vysněžit celý svah a následné počasí kolem nuly nám moc nepomáhá, abychom mohli dále uměle zasněžovat.

Hned jak bude změna, tak se ozveme! Informace pro rodiče o školních kurzech budou na stránkách Pekláku www.peklak.cz hlavní stránce. Neztrácíme naději ani optimismus a věříme, že se ochladí a hurá na to!

Přeji krásné dny!

S pozdravem Vávrová Kateřina

Lyžařská škola Peklák

Česká Třebová

lyzarskaskola@peklak.cz

skolapeklak@seznam.cz

Telefon: 734862484

Čti více
Navštivte naše staré WWW