Angličtina od 18. 5.

Angličtina od 18. 5.

Dobrý den, čeká nás poslední týden domácího vzdělávání od 18.5. do 24.5. V pondělí 25.5. se uvidíme ve škole. Všechno si zopakujeme, zkontroluji si Vaše úkoly a vysvětlíme si vše potřebné. Rozvrh bude trochu upraven, ale hodiny angličtiny budou probíhat stejně, tedy v pondělí, ve středu a v pátek vždy 2. vyučovací hodinu. Takže se uvidíme již v pondělí. Připravte si Vaše pracovní sešity, projekty a jiné úkoly. Úkoly, které jste dělali jen digitálně a poslali mi je, nemusíte tisknout.

Budeme pokračovat v lekci 25, na str. 53. Cvičení 4 a 7 si poslechneme ve škole z CD. Ve cvič. 5 si můžete procvičit tvoření otázek pomocí DID a tvoření krátkých odpovědí, kladné se tvoří pomocí DID a záporné pomocí DIDN´T. Ve cvič. 6 vidíme, jak z kladné věty vytvořit větu zápornou, zase pomocí DIDN´T. V PS si uděláme cvič.5 -nová slovíčka, cvič. 6-tvoření minulého času pomocí koncovky -ed, pozor na pravopisné změny! Ve cvič. 7 tvoříme otázky pomocí DID, ale pozor na tázací zájmena, liší se, WHERE-KDE, WHEN-KDY, WHAT-CO. Ve cvič. 8 si zopakujeme osobní zájmena a spojujeme věty, (viz. lekce 18, str.39, cvič. 4, tvary osobních zájmen) Krátké vysvětlovací video i s výslovností zde:

https://www.youtube.com/watch?v=vLAhO1aKqgo

Video delší, ale vysvětlující všechny jevy:

https://www.youtube.com/watch?v=iKfG4Gl8osY

https://www.youtube.com/watch?v=SoW1xChl_Nw

Procvičování minulého času:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-questions

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs

https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/simple-past/simple-past

Všechny Vás moc pozdravuji a těším se na Vás ve škole. Mějte se hezky i tento poslední týden doma a doufám, že se všichni do školy těšíte, Růžena Smolenová.

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW