Posts found under: 2. Ročník Archivy - Základní škola Janov

Domácí příprava-Velikonoce

Domácí příprava- Velikonoce, 2. ročník

Důležité sdělení: Tento čtvrtek 2.4. odpoledne od 15.-17.h u školy si můžete bezkontaktně vyzvednout další díly pracovních sešitů či učebnic.

Zdravím všechny druháčky – Matyáše, Kubu, Zuzku, Martina, Klárku, Lucku, Adélku.

Doufám, že jste všichni zdraví a v dobré formě. Přeji Vám a Vašim rodičům krásné Velikonoce, plné klidu a jarního sluníčka. A ze všeho nejvíc nám všem samé dobré zprávy o celkové situaci.

Obvykle se v tuto dobu blíží velikonoční prázdniny, budu na to myslet při zadávání práce.

6.4.– 8.4.

Doufám, že už máte nový díl velké Matematiky i nový díl malého procvičovacího sešitu. (byly k vyzvednutí ve čtvrtek 2.4. odpoledne u školy)

Ve velké Matematice si na str. 3,4,5,6 pročtěte zajímavosti o určování času- stačí vždy jen úvodní části stránek. V procvičovacím malém sešitě si na str.1,2,3 hodiny zopakujte- už jsme se to učili i v Prvouce.

V českém jazyce nás čeká úplně nová kapitola: Slovní druhy. Tento týden úplně stačí, když se naučíš podle str.20, 21 v učebnici slovní druhy vyjmenovat- jako básničku, přesně jak jdou za sebou -je jich 10. Můžeš si je pěkně přehledně zapsat pod sebe-jen názvy- třeba na čtvrtku či jiný papír- větším písmem, i barevně. Vznikne ti tak přehledná pracovní karta a později se nám bude hodit.

V Čítance si přečti str.110-112, v nové písance napiš str.1,2.

14.4,-17.4.

V Matematice nás čeká začátek násobení, šetřila jsem tuto kapitolu, až se znovu sejdeme. Musíme to zkusit, alespoň lehce začneme. Příprava na tento početní úkon je v malém procvičovacím sešitě str. 4, /5 úplně vynechejte/, 6, 7.

Pak se dejte do násobků 2- podle velké Matematiky str. 9, zkuste trénovat násobení 2 podle učebnice a pak i zpaměti- učí se to vlatně pamětně jako básnička, drilem.

V pracovním sešitě k Českému jazyku vypracuj str. 28,29. Z učebnice se nauč zpaměti celou definici: Co to jsou podstatná jména- to je první slovní druh, který se budeme učit. Je to v učebnici na str. 21- první fialová krabička.

Písanka str. 3,4. Čítanka str. 113-115.

Ať se Vám vše podaří, kdo to zvládne, může mi za pomoci rodičů poslat zprávičku nebo foto (třeba kartu Slovní druhy).

Zdraví Vás Vaše třídní učitelka Věra Pechancová.

Čti více

Angličtina 2. ročník do 5. dubna

Dobrý den, zdravím Vás i v tomto týdnu od 30.3 do 5.4.

Měli bychom pokračovat v lekci 11, Ovoce a zelenina. Dodělejte si cvičení na str. 48-49, možná tento týden zvládnete další z nich.

Můžete procvičovat na internetu například zde:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-shop

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/food

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3437

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/fruit-and-vegetables

Přeji Vám a Vašim dětem hezký týden ve zdraví, Růžena Smolenová.

Čti více

Dobrý den, všechny vás zdravím, hlavně své milé žáky!

Moc mě mrzí, že se nemůžeme učit společně a úkoly tak zůstávají na domácí přípravě. Děkuji předem rodičům za dohled, až se vše uklidní, vše projedeme a zopakujeme, zvládneme.

První várku úkolů jsme si uložili hned 10.3. ještě ve škole:

2. roč.

11.3.-20.3.

Čítanka po str. 104, malý pracovní sešit z matematiky po str. 33, Písanka po str. 21, Pracovní sešit z Čj po str. 19

23.-27.3.

Čítanka po str. 107, dokončit malý pracovní sešit z matematiky, Písanka po str. 26, Pracovní sešit z Čj po str. 23

30.3.-3.4.

Čítanka po str. 109, velká matematika- projděte učebnici prakticky až do konce, zaměřte se na učivo z geometrie: Souměrnost, porovnávání úseček-není to těžké. Na konci dílu je zásoba příkladů k opakování-to je nejlepší k procvičování.

Písanka-dokončete celou. Pracovní sešit z Čj-po str.27

Pro zábavné opakování a zabavení dětí můžete využít další možnosti. Děti dobře znají www. skolakov.cz Tam si zvolíte příslušný ročník, předmět, okruh učiva. V televizi na ČT 2 přišli dopoledne od 9 h s programem UčiTelka- kde po půl hodině každý den se věnují ročníkům 1. stupně, pracuje tam s dětmi vždy učitel či učitelka, dívala jsem se, je to podobné, jak pracujeme ve škole i my. Lze to najít i na www. ceska televize.cz/ucitelka www.facebook.com./ctucitelka. Je toho na internetu více, ale zvažte sami, co využít- nechci děti zahltit úkoly, i tak je toho dost, ať mají taky pohyb a relaxaci. Kdykoliv mě můžete kontaktovat: pechancova@zsjanov-sy.cz
V případě delšího volna budeme opět reagovat. Hodně zdraví, vše společně zvládneme -Věra Pechancová.

Nyní ještě vzkaz od paní učitelky Smolenové pro 2. ročník

Angličtina 2. třída

Dobrý den zdravím rodiče i žáky a chtěla bych poprosit o pokračování výuky angličtiny. Co zvládnete doma se počítá. Co nepůjde nevadí, jsme teprve na začátku, vše se bude opakovat v dalších ročnících.

S dětmi jsme začali lekci 15, Oblečení, děti si mohou dle výběru udělat cvičení na str. 64-65. Některá již mají hotová. V dalším týdnu od 23. do 27. března bychom se věnovali lekci 11, Ovoce a zelenina. Možná se divíte, proč se v učebnici vracíme dopředu. Udělali jsme nejdříve lekce s částmi těla a oblečení. Teď se budeme věnovat jídlu. Jsou zde cvičení na str. 48-49, zase si mohou děti vybrat, zda zvládnout všechny nebo jen některá.

Na procvičování angličtiny na internetu používáme:

https://skolakov.eu/, angličtina je zde od 3. třídy, ale to nevadí, děti tyto témata znají

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-2-trida, tady je to omezeno počtem zodpovězených otázek na každý den, každý den můžete procvičovat aspoň chvíli

Čtení, angličtinu a španělštinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na https://www.vcelka.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/, tato stránka je v angličtině, ale děti se v ní rychle orientují a mohou si zde zahrát príma hry Fun and Games

Čti více
Navštivte naše staré WWW