Posts found under: Květen 2.týden Archivy - Základní škola Janov

Matematika 4, 11.5. – 15.5.

Vážení rodiče, ahoj děti,

pro tento týden nás čekají nejenom Pankrác, Servác, Bonifác, ale i počítání v pracovním sešitě str. 7,8., kde budete v oblasti násobení a dělení.

Matematické termíny o které se budete opírat:

  • činitel . činitel = součin                25    .      3     =    75
  • dělenec : dělitel = podíl                 42   :     6      =     7

Během příštích dvou dní Vám pošlu termín videokonference, zatím se Vás mnoho neohlásilo.

Mějte se dobře ML

 

Čti více

Učivo od 11.5.

Zdravím Vás všechny, čeká nás další týden od 11.5. do 17.5., nástup do školy se nám blíží, za chvíli se uvidíme a vše zopakujeme a doděláme.

Český jazyk-dnes se zaměříme na časování sloves v přítomném čase, učebnice str. 26, pročtěte si článek a vysvětlení ve cvičení 2, většinou to děti intuitivně zvládají bez problémů, jen pozor na nespisovné vyjadřování, vše si prakticky procvičíme v Ps str. 15.

Vysvětlení a procvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=sIjS_ljh2U0

https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w

V koncovkách sloves v přítomném čase se píše vždy měkké i, í

Procvičení a ukázky zde:

https://www.youtube.com/watch?v=F8Mipawok1s

Cvičení na určování osoby, čísla a času u sloves:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Procvičovat můžete na www.didakta.cz, pokud jste si ji nainstalovali

 

Čtení-tento týden si přečteme básně před spaním na str. 98, vyberte si jednu z básní a naučte se ji nazpaměť. Dále si přečteme ukázku z knihy Alenka v říši divů a za zrcadlem od L. Carrolla na str. 99 až 100. Určitě příběh znáte z filmového zpracování a někdo jste knížku i četl.

https://www.youtube.com/watch?v=CYmQT8j1oYA

Ukázka z knihy 1. kapitola-audio:

https://www.youtube.com/watch?v=sQWLwE6-m90

 

Angličtina-budeme pokračovat v lekci 25 str. 52 až 53, zkuste si přečíst článek cvič. 5 na str. 53 a zkuste si ho přeložit, jsou zde nová slovíčka týkající se hrání na hřišti. Napište si slovíčka a naučte se je. Budeme stále procvičovat hlavně slovesa. V PS si uděláme str. 53.

Procvičování slovíček:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-park

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/playground

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playing-the-playground

 

Přírodověda-na hádanku č. 2 mi zatím přišla jen jedna odpověď, poradím, že se na fotografii jedná o vajíčka jednoho živočicha, kterého?

Na poznávačku přírodnin č. 2, přišly zatím jen dvě odpovědi (Filip a Vojta), podívejte se na ni a zapojte se i další.

Nikomu se nepodařilo vyfotit motýla? Zkuste to tento týden.

Od louky se přesuneme k vodě a jejímu okolí, máme tady blízko rybníky na Mendryce a také naší vesnicí protéká Končinský potok, můžeme tedy vše pozorovat na procházkách, Tento týden nás budou zajímat rostliny přírodověda č. 1 str. 49 až 51. Kterou z rostlin rostoucích u vody či ve vodě máte nejraději nebo se Vám nejvíc líbí a proč? Napište mi.

Můžete sbírat, lisovat a chystat herbář. Vojta ho má již skoro hotový. Uděláme si každý 10 rostlin. Jak udělat herbář se podívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk

Další vzdělávací videa:

https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxA

https://www.youtube.com/results?search_query=Okna&sp=EiG4AQHCARtDaElKOHd2UjQwQmNDVWNSd0pFVlpnLXZBQVE%253D

https://www.youtube.com/watch?v=El2AzwDb2uE

Poznávačka vodních živočichů:

https://www.youtube.com/watch?v=IV5IfsIahPA

 

Vlastivěda-dorazily nám zatím čtyři projekty, od Vítka o králi Václavovi a od Vojty o Janu Husovi, od Jendy o husitských zbraních a Filip zpracoval život Karla IV., pracujte tedy na nich dál a zasílejte. Budeme pokračovat v učivu kapitolou 25, České povstání proti Habsburkům a třicetiletá válka, str. 93 až 95.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO-nu7M

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=62

https://www.youtube.com/watch?v=P-jBgStLNTs

https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=64

https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65

Moc Vás všechny pozdravuji, děkuji rodičům za trpělivost a starostlivost, mějte se hezky a dávejte na sebe pozor, ať se všichni sejdeme ve zdraví ve škole 25. května, Růžena Smolenová.

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW