Posts found under: Nezařazené Archivy - Strana 2 z 3 - Základní škola Janov

Matematika-ukázka grafů

Zdravím celou čtvrtou třídu.

Níže uvádím grafy, které jsem od Vás obdržela. Moc za ně děkuji. Bohužel se mi neozývájí někteří žáci. V příštích dnech uveřejním v Aktualitách kritéria hodnocení pro druhé pololetí. Odevzdávání domácích  úkolů, Vaši komunikaci – mapujeme. O tom, jak spolupracujete se budeme okrajově opírat při hodnocení v druhém pololetí. Pokud má někdo technické problémy s odesíláním domácího učení, můžeme Vám je pomoci řešit vzdáleně.

Přeji Vám hezký víkend. ML

Grafy spojnicové

Čti více

Vyjmenovaná slova, tak trochu jinak

Při nácviku vyjmenované řady po S si žáci vyzkoušeli animaci krátkého filmu, kterému předcházelo vytvoření vlastního námětu, posléze výtvarné zpracování.

I zde měly děti použít co nejvíce vyjmenovaných slov po S.

Jak se podařily animace posuďte sami.

 

Čti více

Informace školy leden 2018

Přejeme všem v novém roce hodně zdraví, štěstí  a spokojenosti.

Výtěžek ze školní besídky byl po odečtení nákladů 4 930.- Kč, z toho bylo zasláno Dobrému anděli 1000.- Kč. (bude nám zaslán certifikát o příspěvku). Zbylá částka bude dána na akce školy – tj. vstupné divadlo či kino nebo uhrazena část dopravy na exkurzi či výlet – budeme vás informovat.

Bylo vytvořeno DVD- video z besídky. Kdo bude mít zájem sdělte přes děti.


2018

Od ledna by měly probíhat dle programu dva kurzy – plavecký a lyžařský viz předchozí zprávy.

V lednu končí 1. pololetí školního roku. Vysvědčení bude předáno 31. 1. a pololetní prázdniny budou v pátek 2.2. Třídní schůzky se neuskuteční. Budou probíhat pouze individuální pohovory na pozvání třídních učitelů.

Jarní prázdniny máme letos mezi posledními v republice a to 12. – 18. 3. 2017

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční až v dubnu jako v loňském roce.

Kolem školy je třeba stále dodržovat bezpečnost z důvodu stavby nové tělocvičny, která by měly být dána do provozu v novém školním roce 2018 – 19.

Uvnitř školy dojde k rekonstrukci stávající tělocvičny na třídu pro 5. ročník, který by měl být otevřen též od 1. září školního roku 2018 – 19.

O jednotlivých akcích školy budete průběžně informováni.

Čti více
Navštivte naše staré WWW