DokumentyVýběr poplatků na školní družinu

1. Od 1.9.2008 je vybírán poplatek 40 Kč měsíčně na jednoho žáka
2. Vybrané peníze budou použity na zakoupení her, hraček a spotřebního materiálu (
čtvrtky, lepidla, barevné papíry, pastelky ….) .
3. Částka je vybírána pololetně tj. 200.-Kč na jedno pololetí splatná vždy začátkem
každého pololetí ( v měsících září a únor )

Navštivte naše staré WWW