Domácí příprava

Domácí příprava

27.4.-30.4.

V Matematice nás čeká úplně to nejlehčí z celé násobilky- násobení 0 a 1. Najdeš to ve velké matematice na straně 14. Pak nás čeká násobení 4- násobky jsou na str. 15.

Příklady si procvičíte v malém procvičovacím sešitě na straně 12,13.

Český jazyk- budeme procvičovat obecná a vlastní podstatná jména- hlavně osob.

V učebnici na str. 24 a hlavně na str. 25 najdeš zajímavé informace.

V pracovním sešitě na str. 32 si zopakujete starší učivo- párové souhlásky. Pravidlo:

řekni si dané slovo v jiném tvaru, které ti poradí. (např. vů-. s nebo z? Řekni si: vozy)

Písanka str. 8, 9, 10.

Čítanka str. 120-124, tematem je doprava.

Prvouka- pročti si v učebnici strany 14-19. V pracovním sešitě jsou cvičení na straně

16, 17, 18 – vyber si, která zvládneš. Rodiče popros o radu, nemusíš zvládnout všechna.

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW