Domácí příprava

Domácí příprava

27.4.-30.4.

Ve Slabikáři pokračujte na stranách 114-118. Jsou tam zajímavá povídání- jak Tom stavěl z lega.

V pracovním sešitě opět pro zpestření nabízím cvičení 26/2, 27/3, 28/5, 29/4.

Velká Matematika str. 12, 13, 14, 15. U slovních úloh doplňte jen výpočet, odpověď stačí ústně. Kdo chce, může zkusit odpověď celou větou napsat- ale je to dobrovolné.

V oranžové malé písance vás čekají další nová psací písmenka c, C ,Č, č, nacvičte si je ve velké zelené obtahovací písance. Pozor, velké C a Č má na začátku malé klubíčko- je zamotané, malé c č je nemá!

V Prvouce si prohlédni dopravní značky, zopakuj si pravidla bezpečnosti na silnici.

Když budeš jezdit na kole, nezapomeň na přilbu.

Děkuji za poslané zprávičky a obrázky, jsem ráda, že jste v pořádku a že úkoly zvládáte.

Doufám, že se ve škole brzo sejdeme a budeme si povídat, jak jste se měli a co všechno jste se nového naučili. Ve škole je bez vás opravdu smutno.

Zdraví Vás Vaše třídní učitelka Věra Pechancová.

Nabídka:

Pro zábavné opakování a zabavení dětí můžete využít další možnosti. Děti dobře znají www. skolakov.cz Tam si zvolíte příslušný ročník, předmět, okruh učiva. V televizi na ČT 2 přišli dopoledne od 9 h s programem UčiTelka- kde po půl hodině každý den se věnují ročníkům 1. stupně, pracuje tam s dětmi vždy učitel či učitelka, dívala jsem se, je to podobné, jak pracujeme ve škole i my. Lze to najít i na

www. ceska televize.cz/ucitelka www.facebook.com./ctucitelka.

www.ctedu.cz

Jsou tu pro náročné zájemce i další inspirace, samozřejmě je to zcela na vás.

www.ucebnice-online.cz.

www.matyskova-matematika.cz.

Od 16. 3. 2020 lze využít online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW