Družina

 Školní družina  tel: 604 544231

Vedoucí školní družiny je Bc. Michaela Tomášková. Školní družina má kapacitu 30 žáků. Od 1. září 2017  se stěhovala družina do podkroví do nově vybudovaných velkých prostor. Využívá  tělocvičnu a za příznivého počasí pobývají děti více na hřišti před školou. O školní družinu je stále velký zájem, nemohli být uspokojeni všichni z důvodu naplněné kapacity.

 

Provozní doba:

Ranní družina – od 6:45 do 7:45 Provoz odpolední školní družiny:

 od  do
pondělí 11:40 15:50
úterý 11:40 15:50
středa 11:40 15:50
čtvrtek 11:40 15:50
pátek 11:40 15:50

Výběr poplatků na školní družinu

1. Od 1.9.2015 je vybírán poplatek 40 Kč měsíčně na jednoho žáka
2. Vybrané peníze budou použity na zakoupení her, hraček a spotřebního materiálu (
čtvrtky, lepidla, barevné papíry, pastelky ….) .
3. Částka je vybírána pololetně tj. 200.-Kč na jedno pololetí splatná vždy začátkem
každého pololetí ( v měsících září a únor )

Školní vzdělávací program školní družiny

Řád školní družiny

Projekty

Navštivte naše staré WWW