Informace k provozu školy od 1.3. 2021

Informace k provozu školy od 1.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27.ÚNORA 2021 DO 21.BŘEZNA 2021

 

Vláda ČR rozhodla o úplném uzavření mateřských a základních škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

V rámci naší organizace to znamená uzavření i doposud prezenčně fungující 1. a 2. třídy.

Tyto třídy budou tedy postupně přecházet také na distanční výuku. Pro ostatní ročníky, které na distanční výuce již jsou, se prakticky nic nemění.

Do 5. 3. zveřejníme konkrétní informace k průběhu distanční výuky pro nově uzavřené třídy (1. a 2. ročník). Distanční výuka bude probíhat v prostředí Teams. Přístupové údaje  s návodem k přihlášení obdržíte do výše uvedeného data.

Obecně bude i nadále platit:

  • zákaz osobní přítomnost žáků ve škole
  • možnost vyzvedávání materiálů u vstupu školy
  • možnost prezenčních individuálních konzultací (jeden žák, rodič, pedagog)
  • výuka on line hodin dle stanoveného rozvrhu
  • možnost objednání a vyzvedávání dotovaného školního oběda ve školní jídelně nadále pro všechny žáky distanční výuky. Čas odběru u výdejního okýnka Vám bude zaslán na základě Vašeho zájmu o obědy. Pokud nebude dostatek zájemců o školní oběd (minimálně 10 obědu), bude nucena školní jídelna uzavřít svůj provoz. Proto Vás žádám o uvedení Vašeho stanoviska do 28.2. 2021 – 13. hodin prostřednictvím e-mailu  třídní učitelce Vašeho dítěte.
  • možnost zapůjčení počítače – k dispozici je stále několik notebooků
  • podklady pro ošetřovné najdete na stránkách www.cssz.cz (škola nepotvrzuje):

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW