Informace pro rodiče k distanční výuce

Informace pro rodiče k distanční výuce

Vážení rodiče,

V tomto čase obvykle probíhá setkání rodičů v naší škole. Bohužel napříč republikou se plošně zavírají školy všech stupňů a děti přejdou na dálkovou výuku Toto námi plánované říjnové setkání tedy neproběhne. Proto bych Vás ráda informovala o organizačních záležitostech v nadcházejícím čase.

Během distanční výuky se děti od 3. ročníku budou vzdělávat v platformě Microsoft Teams. Návod na přihlášení Vašich dětí Vám byl zaslán. Pokud se vyskytnou problémy ve Vaší domácnosti s přihlášením, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám individuálně.

V tomto týdnu budou dětem zadány úkoly k distanční výuce. Pokud distanční výuka bude dlouhodobá postupně se bude přecházet na výše uvedenou platformu.

Žáci 1/ 2. ročníku budou komunikovat s třídní učitelkou přes emailovou korespondenci, Whatsapp, webové stránky školy.

Distanční výuka a její podoba je také ukotvena v podmínkách distanční výuky školního řádu, kde je upraven způsob hodnocení a omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit. (Níže uvádím)

V případě mimořádné potřeby může škola žákovi zapůjčit výpočetní techniku k domácímu využívání. V případě zájmu kontaktuje zákonný zástupce žáka třídního učitele. Dále škola umožní, aby si žák nebo zákonný zástupce učivo a úkoly mohl vyzvednout nebo předat vypracované ve škole na místě k tomu určeném (za dodržení všech hygienických podmínek ve vstupních prostorách školy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Bohužel řada aktivit se neuskuteční. Sběr papíru bude přesunut na vhodnější čas v příštím kalendářním roce. Pokud však již máte nashromážděn sběr – je možné si jej uložit do vyhrazených zadních prostor školy do té doby, než bude odvezen. Kontaktní osobou pro sběr je Edita Wejdová.

Pokud máte neuhrazené placení pracovních sešitů, ….prosíme o dřívější uhrazení do 16. 10. Individuálně se domluvte s třídní vyučující – jakým způsobem vše uhradíte.  Děkujeme za pochopení.

Dále bych Vás ráda informovala o změně emailových kontaktních údajů školy.

škola: skola@skolajanov.cz (kontakt na M. Lenochovou – matematika ¾ ročník)

školní jídelna: jidelna@skolajanov.cz

družina : druzina@skolajanov.cz

třídní učitelka 1/2. ročníku: verapechancova@skolajanov.czpechancová@zsjanov-sy.cz (pište spíše na tento kontakt)

třídní učitelka 3/4. ročníku: ruzenasmolenova@skolajanov.cz rsmolenova@seznam.cz (pište spíše na tento kontakt)

třídní učitelka 5. ročníku: marieviskova@skolajanov.cz

Olga Dymáková: olgadymakova@skolajanov.cz

Školní stravování od 14. – 23.10. bude zajištěno pro děti. Mají nárok na dotovaný oběd. V týdnu od 26. – 30.10. nárok na dotovaný oběd nemají (podzimní prázdniny). Během 13.10. bude telefonicky zjištěno, kdo bude mít zájem odběru. Pokud tento den neobdržíte telefonát od vedoucí školního stravování, zavolejte neprodleně následující den pro upřesnění Vašeho odběru. Oběd bude vydáván do jednorázových boxů (miska – polévka, box na druhé jídlo, zvolte vhodnou tašku) výdejním okýnkem školní jídelny. Čas odběru: 11:30 h. (dodržujte prosím dostatečné rozestupy).

V předchozích dnech jste mohli mít problém kontaktovat školní jídelnu. Bohužel vzniklá chyba nebyla z naší strany, ale ze strany operátora. Tímto se omlouváme. Vše je již v pořádku.

V nadcházející době prosím sledujte webové stránky školy, kde do aktualit budou vkládány nové informace.dodatek ke školnímu řádu

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW