O škole

Charakteristika školy

Zřizovatel: Obec Janov
Základní škola s právní subjektivitou od 1. 1. 2003
Statutární zástupce – ředitel: Mgr. Bc. Magdalena Lenochová

Typ školy: Málotřídní škola 1. – 5. ročník (tři třídy), školní družina – 1 oddělení, školní jídelna

Spádová škola pro obce: Janov, Mendryka, Gajer.

Spojené ročníky – ředitelka Mgr. Magdalena Lenochová,  třídní učitelka Mgr. Věra Pechancová, třídní učitelka Mgr. Růžena Smolenová, třídní učitelka Mgr. Marie Víšková, vedoucí školní družiny je vychovatelka Mgr.Jaroslava Štursová. Vyučuje se cizí jazyk angličtina od 2. ročníku, 1. ročník kroužek anglického jazyka – p. učitelka Smolenová
Ve školní kuchyni pracuje  Helena Marielová – hlavní kuchařka, Blanka Jánová – vedoucí školní kuchyně.

Zájmové kroužky se dle možností mohou každoročně lišit.

Popis budovy

Jedná se o jednopatrovou budovu s podkrovím. Kolem školy se rozprostírá zahrada a travnaté hřiště.
V přízemí se nachází školní kuchyň a školní jídelna, která byla v roce 2005 rekonstruována dle současných hygienických požadavků a zákona č. 258/2000 Sb. Vaří i pro zdejší mateřskou školku, která sídlí v jiné budově a obědy si dováží. Od roku 2006 vaří také pro veřejnost převážně pro důchodce. Dále je zde šatna a sociální zařízení kuchařek. V přízemí je jedna třída, šatna pro chlapce a nově vybudovaná šatna pro děvčata.
V prvním patře jsou dvě velké světlé třídy, sborovna, ředitelna – kancelář, ranní družina – hudebna, knihovna a kabinet a hrací místnost.
V podkroví je půda, ze které se po rekonstrukci stala prostorná, světlá a moderní školní družina.
Sociální zařízení je nové a moderní, osvětlení tříd je dobré, ve třídách je na podlahách nové linoleum a na chodbách nová dlažba. Budova má v suterénu plynovou kotelnu.
V roce 2006 došlo k výměně všech oken z důvodů nevyhovujícího stavu. Ve školním roce 2006 – 2007 byl zakoupen do druhé třídy nový nábytek, vybudována úklidová komora v prvním patře pro uklizečku. Dále o hlavních prázdninách byla dokončena fasáda u nové přístavby školní kuchyně, započala nová fasáda školy, která byla  provedena pouze na čelní části budovy. Obec během prázdnin vybudovala novou kanalizaci, svedla školní odpad do společné čističky.
V roce 2007 – 2008 byla zateplena zadní část budovy a vyměněny dveře v prvním patře školy. Dále obec plánuje přístavbu tělocvičny, která by měla sloužit i složkám tělovýchovné jednoty v obci. Na prostranství před školou jsou nové průlezky, je zde pískoviště, lavičky, koš na košíkovou a vyasfaltovaná plocha, určená ke hrám zvláště ve školní družině. Obecní úřad pravidelně udržuje travnatou plochu.

2008 – 2009  byly v prvním patře vyměněny staré dveře za nové a provedeny úpravy kolem školy.

2009 – 2010 došlo k dřevěnému obložení tělocvičny, výměně dveří ve školní jídelně a u tělocvičny, obecní úřad vybudoval nový dřevěný plot před školou.

2013 zrekonstruováno prostředí před školou

2016 – 17 čističe vzduchu v jednotlivých třídách

2017 otevřena nová třída školní družiny – půdní vestavba

2017 zahájena výstavba tělocvičny

2017 zahájena přestavba nové třídy pátého ročníku

2018 dokončena rekonstrukce třídy pro pátý ročník

2018 dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí

2019 rekonstrukce tříd v prvním patře, vybudování zázemí pro pedagogické pracovníky a vedoucí školní jídelny.

 

EU

Navštivte naše staré WWW