Informace

Základní údaje o škole

Název školy Základní škola Janov
Adresa školy 569 55 Janov 17
75015765
Bankovní spojení 181417744/0300
DIČ
Telefon/fax 461639205, mobil 736481858
E-mail zs.janov@tiscali.cz
Adresa internetové stránky www.zsjanov-sy.cz
Právní forma Samostatný právní subjekt
Zařazení do sítě školZařazení do rejstříku škol Změna 1. 1. 2003

1.9.2007

 

Název zřizovatele Obec Janov
Součásti školy Školní družina a školní jídelna
IZO ředitelství 600100332
Vedoucí a hospodářští pracovníci  Ředitelka školy: Mgr. Vlasta Zemanová

Vedoucí školní kuchyně : Blanka Jánová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky výchovy žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro oblast základního školství.

Součásti školy

součásti školy kapacita
Základní škola 60
Školní družina 30
Školní jídelna 105

DATOVÁ SCHRÁNKA   m64ie9

Navštivte naše staré WWW