Sponzoři

Sponzoři školy:   Všem děkujeme za jejich dary

LESY ČESKÉ REPUBLIKY
Příspěvek na projekt „Holduj pohybu“ činil v roce 2011  –  15000 Kč.
Děkujeme !

Hodnotící zpráva:

Projekt nám umožnil plnit cíle našeho školního vzdělávacího programu v oblasti tělesné

výchovy a v mimoškolních aktivitách. Děti během tělesné výchovy a hlavně ve školní družině využívaly ke sportování stůl na stolní tenis, menší děti, které držely poprvé tenisovou pálku, se pomalu  začínaly učit hrát tento sport. Starší děti pořádaly drobné soutěže. Stůl byl a je využíván i zájmovým tělovýchovným kroužkem, vedeným jedním z rodičů. Větší turnaj je teprve čeká. Jsme rádi, že děti ve svém volném čase se vrací ke sportu místo sezení u televize nebo provozování jiných nevhodných aktivit.

Zakoupení běžek  a běžkových bot bylo pro nás velkým přínosem. Kolem školy máme dostatek místa a prostoru k běžkování. Na běžkách se naučily jezdit i děti, jimž by rodiče pravděpodobně nikdy toto sportovní náčiní nekoupili. Děti zažily mnoho veselých dní na běžkách, kdy se po několika dnech z nejistých kroků stávaly celkem slušnými běžkaři v lehčím terénu. Uspořádali jsme také závody na běžkách a vyhodnotili jednotlivé kategorie soutěžících už i od těch nejmenších. V zimním období budeme v dovednostech dětí pokračovat.

Poslední zakoupenou věcí byl taneční koberec. V době špatného počasí využívali k pohybovým aktivitám žáci i taneční koberec řízený počítačem . Tato novinka děti zaujala a individuálně si mohly i takto zvyšovat svoji kondici.

Děkujeme LČR za jejich sponzorský dar, který velmi obohatil naší činnost a přivedl děti k dalším sportům, které by někteří neměly možnost provozovat.

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JANOV
Každoročně poskytuje dar ve výši 2000 Kč.
Využití  – pořízení vycpanin ptáků a zvířat , cestné za utobus do záchranné stanice zvířat Vendolí, pořízení knih a počítačových programů zaměřených na přírodu.

OBCHOD SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM JANOV – P. VRCHOTOVÁ
Dárky dětem k čertu a Miluláši v prosinci – každoročně.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY  LČR
Příspěvek na projekty 

 

V roce 2010 činil sponzorský dar LČR 6000 Kč.  Peníze byly využity v projektu :
„V zdravém těle zdravý duch.“

Charakteristika:  Zdraví dítěte je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů… Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, stává se praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

Projekt nám umožňuje plnit cíle našeho školního vzdělávacího programu „Komunikativní škola“ v oblasti tělesné výchovy, s důrazem na preventivní ochranu zdraví.

Cíl projektu: zdravé dítě, tělesně i psychicky zdatné

Hlavní uplatnění projektu: Žáci si upevňují zdravotně preventivní návyky, zejména v oblasti správného držení těla. Poznávají vlastní pohybové možnosti a zájmy, poznávají účinky konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost.

 

Navštivte naše staré WWW