Učivo od 11.5

Učivo od 11.5

Zdravím Vás všechny, čeká nás další týden od 11.5. do 17.5., nástup do školy se nám blíží, za chvíli se uvidíme a vše zopakujeme a doděláme.

 

Český jazyk-tento týden je pro nás slavnostním okamžikem, dostáváme se k posledním, vyjmenovaným slovům po Z, v učebnici je to str. 28, v PS si uděláme str. 29. Na doplnění si můžete udělat do školního či domácího sešitu cvičení 5 z učebnice na str. 28.

Procvičovat můžete na www.didakta.cz, pokud jste si ji nainstalovali.

A také zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z

 

Čtení-na str. 100 máme bajku, my jsme bajky četli již ve škole, můžete si ji přečíst a připomenout, my si přečteme ukázku na str. 101 až 102 o Evelínce, a jednu Evelínku máme i ve třídě. Napište mi, jaké bylinky znáte Vy a nějakou můžete nakreslit, vyfotit či vylisovat a nalepit si ji na tvrdý papír, karton, čtvrtku. A protože jsme slavili v neděli svátek maminek, přečtěte si i básničky pro maminky na str. 103, určitě umíte i nějakou jinou nazpaměť. Básničky si řekneme, až se sejdeme ve škole, i tu o studánce. Fotky dvou studánek z Janova a okolí zaslala Nelly, tyto fotky najdete v příloze Studánky a můžete hádat, jaké studánky to jsou a jak se jmenují. Napište mi do mailu či SMS.

 

Prvouka-V prvouce budeme také pokračovat poznáváním základních znaků života, zopakujeme si základní znaky života člověka viz. str. 14 až 16, živočichy si rozdělíme podle toho, co jí, na masožravce, býložravce, hmyzožravce a všežravce. Udělejte si k tomu cvičení na doplnění na str. 42-43.

https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc

https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8

 

Angličtina-začínáme novou lekci na str. 52, tato lekce je zaměřena na procvičování sloves, slovesa se hůře pamatují než podstatná jména, nejlépe je, zapamatovat si je ve spojení v jednoduchých větách např. o zvířatech. My cat is jumping, jedná se o sloveso jump-skákat, v tomto případě koncovka ing znamená, že kočička skáče právě teď. Chceme-li dávat rozkaz, použijeme jen sloveso v základním tvaru Jump! Skákej! Děti se učí jen nápodobou, gramatika se jim nevysvětluje do podrobností. V PS si uděláme str. 52, cvičení 3 si můžete udělat podle učebnice str. 52 cvič. 2.

Písnička o skákajících opičkách:

https://www.youtube.com/watch?v=Hm14pyibQhQ

Procvičení slovesa can-umět.

https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE

Moc Vás všechny pozdravuji, děkuji rodičům za trpělivost a starostlivost, mějte se hezky a dávejte na sebe pozor, ať se všichni sejdeme ve zdraví ve škole 25. května, Růžena Smolenová.

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW