Učivo od 11.5.

Učivo od 11.5.

Zdravím Vás všechny, čeká nás další týden od 11.5. do 17.5., nástup do školy se nám blíží, za chvíli se uvidíme a vše zopakujeme a doděláme.

Český jazyk-dnes se zaměříme na časování sloves v přítomném čase, učebnice str. 26, pročtěte si článek a vysvětlení ve cvičení 2, většinou to děti intuitivně zvládají bez problémů, jen pozor na nespisovné vyjadřování, vše si prakticky procvičíme v Ps str. 15.

Vysvětlení a procvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=sIjS_ljh2U0

https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w

V koncovkách sloves v přítomném čase se píše vždy měkké i, í

Procvičení a ukázky zde:

https://www.youtube.com/watch?v=F8Mipawok1s

Cvičení na určování osoby, čísla a času u sloves:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Procvičovat můžete na www.didakta.cz, pokud jste si ji nainstalovali

 

Čtení-tento týden si přečteme básně před spaním na str. 98, vyberte si jednu z básní a naučte se ji nazpaměť. Dále si přečteme ukázku z knihy Alenka v říši divů a za zrcadlem od L. Carrolla na str. 99 až 100. Určitě příběh znáte z filmového zpracování a někdo jste knížku i četl.

https://www.youtube.com/watch?v=CYmQT8j1oYA

Ukázka z knihy 1. kapitola-audio:

https://www.youtube.com/watch?v=sQWLwE6-m90

 

Angličtina-budeme pokračovat v lekci 25 str. 52 až 53, zkuste si přečíst článek cvič. 5 na str. 53 a zkuste si ho přeložit, jsou zde nová slovíčka týkající se hrání na hřišti. Napište si slovíčka a naučte se je. Budeme stále procvičovat hlavně slovesa. V PS si uděláme str. 53.

Procvičování slovíček:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-park

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/playground

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/playing-the-playground

 

Přírodověda-na hádanku č. 2 mi zatím přišla jen jedna odpověď, poradím, že se na fotografii jedná o vajíčka jednoho živočicha, kterého?

Na poznávačku přírodnin č. 2, přišly zatím jen dvě odpovědi (Filip a Vojta), podívejte se na ni a zapojte se i další.

Nikomu se nepodařilo vyfotit motýla? Zkuste to tento týden.

Od louky se přesuneme k vodě a jejímu okolí, máme tady blízko rybníky na Mendryce a také naší vesnicí protéká Končinský potok, můžeme tedy vše pozorovat na procházkách, Tento týden nás budou zajímat rostliny přírodověda č. 1 str. 49 až 51. Kterou z rostlin rostoucích u vody či ve vodě máte nejraději nebo se Vám nejvíc líbí a proč? Napište mi.

Můžete sbírat, lisovat a chystat herbář. Vojta ho má již skoro hotový. Uděláme si každý 10 rostlin. Jak udělat herbář se podívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk

Další vzdělávací videa:

https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxA

https://www.youtube.com/results?search_query=Okna&sp=EiG4AQHCARtDaElKOHd2UjQwQmNDVWNSd0pFVlpnLXZBQVE%253D

https://www.youtube.com/watch?v=El2AzwDb2uE

Poznávačka vodních živočichů:

https://www.youtube.com/watch?v=IV5IfsIahPA

 

Vlastivěda-dorazily nám zatím čtyři projekty, od Vítka o králi Václavovi a od Vojty o Janu Husovi, od Jendy o husitských zbraních a Filip zpracoval život Karla IV., pracujte tedy na nich dál a zasílejte. Budeme pokračovat v učivu kapitolou 25, České povstání proti Habsburkům a třicetiletá válka, str. 93 až 95.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO-nu7M

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=62

https://www.youtube.com/watch?v=P-jBgStLNTs

https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=64

https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65

Moc Vás všechny pozdravuji, děkuji rodičům za trpělivost a starostlivost, mějte se hezky a dávejte na sebe pozor, ať se všichni sejdeme ve zdraví ve škole 25. května, Růžena Smolenová.

 

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW