Vánoční besídka

Vánoční besídka

 Základní škola Janov

Vás zve v pátek 4. prosince 2015 do KD na Rychtě na                                

 V Á N O Č N Í    B E S Í D K U                                      

 začátek v 16.00 hod.               

  a        VÁNOČNÍ  PRODEJNÍ  VÝSTAVU      

    spojenou s prezentací fotografií ze života školy a obce

   zahájení  v  15.00 hod.   

Vstupné dobrovolné.                                           Občerstvení zajištěno.

               

             

 

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW