Archive

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku proběhl 3.2.2016 a zapsáni byli žáci vedeni pod těmito evidenčními čísly.

5/2016, 6/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016,

18/2016, 20/2016

Celkem bylo zapsáno 13 žáků, z toho jednomu byl navržen odklad školní docházky.

Čti více
Navštivte naše staré WWW