Speciální kontakty

Speciální kontakty

telefonní číslo  název linky www stránky
158  Policie ČR
112  Tísňové volání z mobilního telefonu
800 155 555  Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz
224 221 137  Fond ohrožených dětí www.fod.cz
241 484 149  Linka důvěry Dět. krizového centra www.ditekrize.cz
469 623 899  Krizová linka Dětského krizového centra www.spondea.cz
386 356 233  Občanské sdružení Otevřený svět www.otevrenysvet.cz
377 260 221  Linka dětské pomoci  (7.00 – 20.00 hod.)
286 881 059  Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a rodiče
841 220 220  Krizová telefonní linka pro učitele

465 526 969        MIMOZA  řešení problémů v rodině                                       svp.usti@worldonline.cz

Navštivte naše staré WWW