Archive

Schůzka SRPŠ 2017

Ve středu dne 20. září 2017 se koná zahajovací schůzka SRPŠ v 15. 30 hod.

Program:  Prohlídka nově otevřené školní družiny  !!

  1. Zhodnocení minulého školního roku , výroční zpráva, kronika
  2. Plán na školní rok 2017 – 18
  3. Seznámení se školním řádem
  4. Důležitá výročí v roce 2017 – 18
  5. Organizační záležitosti
  6. Diskuse
  7. Osobní pohovory s rodiči

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW