Archive

Výuka žáků od 4. ledna

Od 4. 1. 2021 nastupují na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníku základní školy. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

  • Výuka ve všech ostatních ročnících bude od tohoto data probíhat distanční formou. Rozvrhy pro distanční výuku budou žákům k dispozici v pátek 1.1. 2021 v prostředí Teams.
  • Školní jídelna bude pro žáky 1. a 2. ročníku v běžném provozu při dodržení všech platných hygienických opatření. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním místem do plastových krabiček. Přihlášení na odběr stravy ve školní jídelně je možné do 1.1. 2021 u třídních učitelek.
  • Provozní doba družiny pro děti z prezenční výuky je v časovém režimu bez změny.
  • Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.
  • Činnost zájmových kroužků je zakázána.
  • Zapůjčení počítačů k distanční výuce pro děti je opět možné. Případný zájem uveďte třídním učitelkám Vašeho dítěte.

 

Děkujeme za spolupráci.

Magdalena Lenochová

Čti více
Navštivte naše staré WWW